17 بهمن 1396 - 08:56
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی،

۱۵۵ شعبه بانکی جمع شد/ سهم هر ۳۵۰۰ ایرانی، یک شعبه

آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش ۱۵۵ شعبه در نظام بانکی و فعالیت یک شعبه به ازای هر ۳۵۰۰ ایرانی است.
کد خبر : ۸۱۶۵۳
بانک

به گزارش ایبِنا، آخرین آمار بانک مرکزی حکایت از کاهش ۱۵۵ شعبه در نظام بانکی و رسیدن به رقم ۲۳ هزار و ۷۵ شعبه در راستای کاهش سیاست تعداد شعب بانکی دارد، این در حالی است که تعداد شعب بانکی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۹۶ معادل ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور بوده است.
 


تعداد شعب بانکی در تیر ماه ۹۶
 


بر اساس آمارهای بانک مرکزی تعداد شعب بانکی در تیر ماه سال جاری به این شرح است: اقتصاد نوین ۲۸۳ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶۳۴ شعبه، ایران زمین ۳۳۹ شعبه، آینده ۱۶۵ شعبه، پارسیان ۳۰۵ شعبه، پاسارگاد ۳۳۰ شعبه، تجارت ۲هزار و ۱۴۴ شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون ۴۳۴ شعبه، توسعه صادرات ۴۱ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، خاورمیانه ۱۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶۱، سامان ۱۳۹ شعبه، سپه هزار و ۸۲۰ شعبه، سرمایه ۱۱۹ شعبه، سینا ۲۴۹ شعبه، شهر ۳۴۷ شعبه، صادرات ۳ هزار و ۱۶ شعبه، صنعت ومعدن ۶۲ شعبه، قرض الحسنه رسالت ۲۱۱، قرض الحسنه مهر ایران ۵۴۵ شعبه، قوامین ۷۵۶ شعبه، کارآفرین ۱۰۸ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳شعبه، گردشگری ۸۷ شعبه، مسکن هزار و ۲۷۲ شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت هزار و ۵۷۷ شعبه، ملی ۳هزار و ۳۴۸ شعبه، پست بانک ۴۲۲شعبه، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک نیز دارای یک شعبه است.


همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای ۴۹ شعبه، کاسپین دارای ۸۰ شعبه، کوثر دارای ۳۵۲ شعبه، ملل دارای ۳۲۰ شعبه و نور نیز دارای ۳۳۶ شعبه است. بر همین اساس بانک های ملی با ۳۳۴۸ شعبه، صادرات ۳۰۱۶ شعبه، تجارت ۲۱۴۴ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳ شعبه، سپه ۱۸۲۰ شعبه، ملت ۱۵۷۷ شعبه، مسکن ۱۲۷۲ شعبه و رفاه کارگران ۱۰۶۱ شعبه رتبه‌های اول تا هشتم را در تعداد شعب کسب کرده‌اند.تعداد شعب بانکی در بهمن ۹۶بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، تعداد شعب بانک ها در بهمن ماه سال جاری به این شرح است: اقتصاد نوین ۲۸۰ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶۳۱ شعبه، ایران زمین ۳۳۹ شعبه، آینده ۱۶۵ شعبه، پارسیان ۳۳۳ شعبه، پاسارگاد ۳۳۰ شعبه، تجارت دو هزا رو ۱۰۱ شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون ۴۳۴ شعبه، توسعه صادرات ۴۲ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، خاورمیانه ۱۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶۱، سامان ۱۳۹ شعبه، سپه هزار  و۸۱۸ شعبه، سرمایه ۱۲۰ شعبه، سینا ۲۶۸ شعبه، شهر ۳۴۷ شعبه، صادرات ۲هزار و ۸۸۲ شعبه، صنعت ومعدن ۶۱ شعبه، قرض الحسنه رسالت ۲۱۴، قرض الحسنه مهر ایران ۵۸۱ شعبه، قوامین ۷۳۵ شعبه، کارآفرین ۱۰۸ شعبه، کشاورزی ۱۹۶۶ شعبه، گردشگری ۸۸ شعبه، مسکن هزار و ۲۷۲ شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت هزار و ۵۳۶ شعبه، ملی ۳هزار و ۳۱۵ شعبه، پست بانک ۴۲۲شعبه، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک نیز دارای یک شعبه است.


همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای ۴۹ شعبه، کاسپین دارای ۱۲۰ شعبه، کوثر دارای ۳۵۲ شعبه، ملل دارای ۳۲۰ شعبه و نور نیز دارای ۳۳۶ شعبه است که بر همین اساس بانک صادرات رکورد دار کاهش شعب طی شش ماه گذشته بوده است.


البته کارشناسان تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت‌هایی مواجه باشند.
 


سهم هر ۳۵۰۰ ایرانی از تعداد کل شعب بانک‌های کشور معادل یک شعبه
 


بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار، جمعیت ایران در سال ۹۵ معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است اما  براساس آمار ثبت احوال در سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۳۰ هزار نفر به جمعیت ایران اضافه شده و جمعیت کشور در حال حاضر به حدود ۸۰ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر رسیده است. بر این اساس سهم هر ۳۵۰۰ ایرانی از تعداد کل شعب بانک‌های کشور معادل یک شعبه است.


کارشناسان می‌گویند، با وجود انتقادی که نسبت به تعداد بالای شعب در کشور مطرح می‌شود مقایسه با سایر کشورها حاکی از آن است که ایران از وضعیت نسبتا متعادلی برخوردار است. چرا که در برخی کشورهای توسعه یافته به طور نسبی تعداد بیشتری شعب بانکی فعال دارند؛ به طوریکه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فرانسه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۳۷.۵ شعبه بانکی وجود دارد. از سویی دیگر در برخی کشورهای منطقه این تعداد نسبت به ایران کمتر است،  به گونه‌ای که در عربستان برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸.۸، سنگاپور ۱۰ و یا ترکیه ۱۹.۸ شعبه وجود دارد.

وضعیت تعداد شعب بانک ها و موسسات


نام بانک ها / موسسات تعداد شعب تیر ماه  تعداد شعب بهمن ماه
ملی ایران ۳۳۴۸ ۳۳۱۵
صادرات ۳۰۱۶ ۲۸۸۲
تجارت ۲۱۴۴ ۲۱۰۱
کشاورزی ۱۹۷۳ ۱۹۶۶
سپه ۱۸۲۰ ۱۸۱۸
ملت ۱۵۷۷ ۱۵۳۶
مسکن ۱۲۷۲ ۱۲۷۱
رفاه کارگران ۱۰۶۱ ۱۰۶۱
قوامین ۷۵۶ ۷۳۵
انصار ۶۳۴ ۶۳۱
قرض الحسنه مهر ایران ۵۴۵ ۵۸۱
توسعه تعاون ۴۳۴ ۴۳۴
پست بانک ۴۲۲ ۴۲۲
کوثر ۳۵۱ ۳۵۲
شهر ۳۴۷ ۳۴۷
ایران زمین ۳۳۹ ۳۳۹
نور ۳۳۶ ۳۳۶
پاسارگاد ۳۳۰ ۳۳۰
ملل ۳۲۰ ۳۲۰
پارسیان ۳۰۵ ۳۳۳
اقتصاد نوین ۲۸۳ ۲۸۰
سینا ۲۴۹ ۲۶۸
رسالت ۲۱۱ ۲۱۴
حکمت ایرانیان ۲۰۵ ۴۲
آینده ۱۶۵ ۱۶۵
سامان ۱۳۹ ۱۳۹
سرمایه ۱۱۹ ۱۲۰
کارآفرین ۱۰۸ ۱۰۸
گردشگری ۸۷ ۸۸
دی ۸۰ ۸۰
کاسپین ۸۰ ۱۲۰
صنعت ومعدن ۶۲ ۶۱
توسعه ۴۹ ۴۹
توسعه صادرات ایران ۴۱ ۴۲
خاورمیانه ۱۶ ۱۶
ایران و اروپا ۲ ۲
ایران ونزوئلا ۱ ۱
استاندارد چارتر ۱ ۱
تعاون اسلامی ۱ ۱
فیوچر بانک ۱ ۱

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر