بررسی ساختار گزارش تفسیری مدیریت در سازمان بورس

قالب ارائه گزارش تفسیری مدیریتی به صورت چندین فرم و جدول در جلسه ای با حضور مقامات ارشد بازار سرمایه و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی شد.
کد خبر : ۸۱۶۷۳
سازمان بورس

به گزارش ایبِنا به نقل از سنا، در جلسه ای که ۷ بهمن ماه سال جاری با حضور برخی از اعضای هیات مدیره، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه و دبیرکل های کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری برگزار و مقرر شد که در قالب گزارشات تفسیری مدیریت، فرم ها و جداولی به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز بازار از ناشران، قرار گیرد که تکمیل کردن آن فرم ها و جداول توسط ناشرین الزامی باشد.


این فرم ها به هفت دسته جداگانه شامل شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بانکی، بیمه‌ای، لیزینگ، سرمایه‌گذاری و ساختمانی تقسیم می شود.


بدین ترتیب بخش مهمی از اطلاعات صورت های مالی و بودجه به صورت تفصیلی و با جزئیات کامل در قالب جداول جدید به فعالان بازار سرمایه و تحلیل‌گران عرضه خواهد شد و نگرانی فعالان بازار سرمایه از بابت کاهش اطلاعات ارائه‌شده به بازار برطرف خواهد شد.


 در جلسه فوق هم چنین مقرر شد در خصوص جزییات این فرم ها و نحوه گزارش دهی ناشرین در جلسه ای متشکل از نمایندگان کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه گذاری و سازمان بورس تصمیم گیری شود.


این جلسه به همین منظور تشکیل شده و اعضای حاضر پس از بحث و بررسی در خصوص فرم های مذکور در خصوص موارد ذیل به جمع بندی رسید:  1. اطلاعات عملیاتی شرکت چه در قالب عملکرد چه در قالب بودجه به صورت کامل منتشر شود.

  2.  فرم ها به گونه ای طراحی شود که قابلیت بررسی و تطبیق با گزارشات ماهانه و هم چنین قابلیت مقایسه با گزارشات پیش تر شرکت را داشته باشند.

  3. اطلاعات عملیاتی آتی شرکت چنانچه شرکت در بازه زمانی گزارش عملکرد پایان سال قرار داشته باشد، در قالب بودجه سال بعد؛ چنانچه شرکت در بازه مرتبط با گزارشات ۳ و ۶ ماهه قرار داشته باشد، در قالب بودجه تا انتهای سال مالی و چنانچه شرکت در وضعیت ارائه عملکرد گزارش ۹ ماهه باشد در قالب بودجه ۳ ماهه پایان سال و ۳ ماهه ابتدای سال بعد ارائه شود.

  4. در خصوص سایر اطلاعات با اهمیت شرکت نظیر اطلاعات غیر عملیاتی و ... این امکان وجود داشته باشد که شرکت در قالب کادرهایی پیش بینی خود را ارائه کند.

  5. در خصوص سرمایه گذاری های شرکت چه در بانک ها چه در شرکت های وابسته و فرعی تنها پیش بینی دریافت سودنقدی (DPS) حذف شده و بقیه گزارشات همانند گذشته منتشر می شوند.


در نهایت نیز مقرر شد فرم های فوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پس از اصلاح و بهبودهای ارائه شده منتشر شود و چنانچه نظرات دیگری در این خصوص وجود داشت از طریق کانون ها جهت اصلاح به سازمان بورس و اوراق بهادار منعکس شود.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر