بازگشایی پاکت های مزایده یک جایگاه سوخت دولتی

پاکت های مزایده جایگاه سوخت خرم بید متعلق به استان فارس روز گذشته در سازمان خصوصی سازی بازگشایی شد.
کد خبر : ۸۱۷۴۳
جایگاه سوخت

به گزارش ایبِنا، مزایده جایگاه سوخت خرم بید متعلق به استان فارس به قیمت پایه ۳۷ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال روز گذشته در سازمان خصوصی سازی برگزار شد.


بر این اساس بالاترین مبلغ پیشنهادی برای جایگاه سوخت خرم بید مبلغ ۳۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال بود.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر