17 بهمن 1396 - 13:24
در ۹ ماهه نخست سال؛

پرداخت ۵۷هزار فقره تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک ملی

بانک ملی ایران در ۹ ماهه نخست سال جاری ۵۷ هزار و ۳۱ فقره تسهیلات سرمایه در گردش به ارزش ۷۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
کد خبر : ۸۱۷۴۴
بانک ملی

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک ملی ایران در راستای همسویی با سیاست های دولت و رونق اشتغال در کشور، نگاه ویژه ای به بخش های اقتصادی و واحدهای تولیدی دارد به گونه ای که تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و متوسط سهم قابل توجه ای در مجموع تسهیلات پرداختی این بانک دارند.


آمار تسهیلات سرمایه در گردش پرداختی این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه نشان می دهد که طی این مدت ۵۷ هزار و ۳۱ فقره تسهیلات به ارزش ۷۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال پرداخت شده که سهم بخش صنعت و معدن ۵۹ هزار و ۶۹۴ میلیارد ریال و سهم بخش کشاورزی ۱۵ هزار و ۵۵۴ میلیارد ریال بوده است.


این در حالی است که در سال ۹۵ نیز معادل ۹۹ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش در ۹۲ هزار و ۱۹۸ فقره پرداخت شده که ۷۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد آن به بخش صنعت و معدن و ۲۵ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال به بخش کشاورزی اختصاص دارد.


بدین ترتیب از ابتدای سال گذشته تا پایان آذرماه امسال ۱۷۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش در ۱۴۹ هزار و ۲۲۹ فقره توسط بانک ملی ایران به بخش های تولیدی پرداخت شده است.


همچنین در سال گذشته یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۵۵۷ فقره تسهیلات به ارزش ۷۷۰ هزار و ۸۴۷ میلیارد ریال به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده که سهم بخش کشاورزی از کل پرداختی ها ۴.۲ درصد، صنعت و معدن ۱۱.۳ درصد، مسکن و ساختمان ۱.۳ درصد، بازرگانی ۶.۷ درصد، خدمات ۷۵.۹ درصد و صادرات ۰.۵ بوده است.


در ۹ ماه ابتدای امسال هم بیش از یک میلیون و ۲۸۹ هزار فقره تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده که ارزش آن به ۵۲۴ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال می رسد.


از مجموع تسهیلات پرداخت شده به بخش های مختلف اقتصادی طی مدت مذکور، سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی ۲۱ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال و صنعت و معدن ۶۶ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال بوده است.


همچنین بخش مسکن و ساختمان ۹ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال، بازرگانی ۴۸ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال، خدمات ۳۷۵ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال و بخش صادرات دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در این بخش را به خود اختصاص داده اند.


از سوی دیگر بسیاری از بنگاه های اقتصادی با تسهیلات این بانک رونق گرفته اند به طوری که طی چهار سال گذشته ۵۰۰ بنگاه اقتصادی بحران زده در پنج استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، تهران و قزوین با تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران احیا شدند.


در همین راستا پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط نیز همواره یکی از اولویت های مهم و اساسی بانک ملی ایران بوده و تنها در سال گذشته چهار هزار و ۳۱ فقره تسهیلات به ارزش ۳۱ هزار و ۵۷۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال به این بنگاه ها پرداخت شده است.


همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه نیز ۲۴ هزار و ۲۴۶ میلیارد و ۲۰۶ میلیون ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط در دو هزار و ۹۲۵ فقره پرداخت شده است.


برچسب ها: تسهیلات بانک ملی
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر