18 بهمن 1396 - 10:38
بانک مرکزی اعلام کرد:

نقدینگی یک تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد

بانک مرکزی نقدینگی در آذرماه سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۵.۳ درصد رشد داشته است.
کد خبر : ۸۱۸۰۴
توزیع اسکناس نو در آستانه عید غدیر

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۵.۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.


حجم پول در این دوره به ۱۷۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۱۲.۶ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در آذر ماه سال جاری به ۱۲۷۱۵.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۶.۶ درصد رشد داشته است.


بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در آذر ماه سال جاری ۱۰۱۶۱.۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.


بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آذر ماه امسال ۶۶۰۹.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۳.۵ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذر ماه سال ۹۵ به میزان ۲۱.۸ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۱ رشد نشان می‌دهد.


خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی


جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری به ۳۷۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۹.۱ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با آذر ماه ۹۵ نیز به ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است.


میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در آذر ماه ۹۶، ۷۴.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۹.۳ درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۲۰.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذر ماه رقم ۶۳۳.۵ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۰ درصد و نسبت به آذر ماه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است.


بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری ۱۱۳۰.۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۹ درصد افزایش یافته است.


میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری به رقم ۱۵۳۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۶.۸ درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.


سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در آذر ماه رقم ۳۵۳.۶ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی ۵.۳ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی ۶.۶ درصد کاهش یافته است.


همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در آذر ماه ۱۷۸۸.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۲۱.۷ درصد و نسبت به آذر ماه سال گذشته ۲۲.۹ درصد افزایش یافته است.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر