آشنایی با مفاهیم اقتصادی-۹۷/

نرخ بازده مورد نیاز به زبان ساده

کمترین مقدار بازده سالیانه ‌ای که اشخاص و شرکت ها را برای سرمایه گذاری پول خود در اوراق بهادار یا پروژه خاص ترغیب می‌کند، نرخ بازده مورد نیاز گفته می‌شود.
کد خبر : ۸۱۸۵۹
طرح

به گزارش ایبِنا، نرخ بازده مورد نیاز هم در ارزیابی سهام و هم در امور مالی مربوط به شرکت ها به کار می‌رود. سرمایه گذاران از نرخ بازده مورد نیاز استفاده می‌کنند تا تصمیم بگیرند پول خود را در کجا قرار دهند و این افراد بازده یک سرمایه گذاری را با همه گزینه‌های موجود مقایسه می کنند و نرخ بازده بدون ریسک، تورم و نقدینگی را در محاسبات خود در نظر می ‌گیرند.


نرخ بـازده مورد نیاز برای سرمایه گذارانی که از مدل تنزیل جریانات نقدی برای انتخاب سهام بهره می‌ برند، بر حداکثر قیمتی که برای یک سهام مایل به پرداخت آن هستند، تاثیر می‌ گذارد. از سویی دیگر، نرخ بازده مورد نیاز در محاسبات ارزش فعلی خالص در تحلیل جریانات نقدی تنزیل یافته نیز کاربرد دارد.


شرکت ها از نرخ بازده مورد نیاز استفاده می‌کنند تا تصمیم بگیرند آیا باید یک پروژه را دنبال کنند یا خیر. در امور مالی شرکتی، نرخ بـازده مورد نیاز برابر با میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) است. ممکن است شما برای ارزشمند دانستن یک سرمایه گذاری به یک بازده سالیانه ۲۲ درصدی را طلب کنید، با این فرض که به ‌آسانی می‌توانید سهام را بفروشید و تورم هم سالیانه ۹ درصد است.


استدلال شما این است که اگر ۲۲ درصد بازده را که در حقیقت ۱۳ درصد بازده بعد از تورم است، دریافت نکنید پس بهتر است پول خود را در یک سپرده کوتاه‌مدت بانکی بگذارید که به صورت سالانه ۲۰ درصد سود بدون ریسک تولید می‌کند.


لازم به ذکر است، نرخ بازده مورد نیاز از شخصی به شخص دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر و بسته به میزان ریسک پذیری، اهداف سرمایه گذاری و سایر عوامل متفاوت خواهد بود.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر