واگذاری‌های دولت به مرز ۶.۹۰۰ میلیارد ریال رسید

۶.۸۴۹ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس و مزایده از ابتدای امسال تا کنون واگذار شده است.
کد خبر : ۸۲۲۱۵
نشست خبری رییس سازمان خصوصی سازی

به گزارش ایبِنا، از ابتدای امسال تا کنون ۶۸۴۹ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میان ۱۰۴میلیارد ریال از طریق بورس و ۶.۷۴۵ میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده است.


همچنین از واگذاری‌های صورت گرفته در این مدت، ۲۹۰۴ میلیارد ریال به‌صورت بلوکی و ۱۳۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی صورت گرفته است.


افزون بر این، از ۶.۸۴۹ میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته از ابتدای امسال، ۶۷۱۶ میلیارد ریال متعلق به گروه یک واگذاری‌ها و ۱۳۱ میلیارد ریال متعلق به گروه ۲ واگذاری‌ها بوده است.


بر اساس این گزارش، بر اساس فهرست منتشر شده بنگاه های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سالجاری ۳۳۷ بنگاه واگذاری شود که از این میان تعداد ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارند.


همچنین طبق قانون سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تمدید شده است.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر