29 بهمن 1396 - 09:15
آمار دی‌ماه شاپرک/

سهم بازار بانک‌ها از تراکنش‌های کارتی/ عملکرد بانک‌ها در ۳ بخش

شرکت شاپرک سهم تعدادی و مبلغ تراکنش‌های کارتی بانک‌ها را در دی ماه سال جاری منتشر کرد.
کد خبر : ۸۲۲۶۰
شاپرک

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌های کارتی شبکه شاپرک در دی‌ماه سال ۹۴ بیانگر این است که بانک ملت با سهم ۳۰.۸۴ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۸.۴۵ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان مانند ماه‌های گذشته با اختلاف زیاد بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در مقام اول در بین تمام بانک‌های پذیرنده ایستاده است.
بانک ملی با سهم ۸.۳۹ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و ۱۱.۳۴ از مبلغ تراکنش‌ها در جایگاه دوم در بین تمام بانک‌ها پذیرنده قرارگرفته و همچنین بانک صادرات نیز با سهم ۶.۶۹ درصدی از تعداد و سهم ۱۰.۹۲ درصدی از مبلغ رتبه سوم و بانک کشاورزی نیز با سهم ۶.۶۴ در تعداد و ۵.۴۸ در مبلغ تراکنش‌ها جایگاه چهارم در بین تمام بانک‌ها پذیرنده ازلحاظ تعداد مبلغ تراکنش‌های کارتی شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده‌اند.


نکته قابل‌توجه در این آمار تغییر مدل بانک‌ها در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها است زیرابه نسبت آذرماه سال جاری که بانک پارسیان با سهم ۶.۷۸ درصدی در تعداد تراکنش‌ها در مقام سوم قرار داشت در دی‌ماه این بانک با سهم ۶.۶۰ و ۰.۱۸ درصد کاهش در جایگاه پنجم قرار گرفته در حالی‌که در مبلغ تراکنش با ۰.۱ درصد افزایش مواجه شده است.


سهم تعداد و مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هریک از ابزار پذیرش


در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها به ازای تمامی بانک‌های پذیرنده در کارت‌خوان‌های چند شبایی نیز در نظر گرفته‌ شده است. بر اساس آمار شاپرک در دی‌ماه سال جاری بیشترین سهم در تعداد تراکنش‌ها در ابزارهای پذیرش با سهم ۲۷.۴۳ درصدی از ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، ۲۳.۶۷ درصدی از ابزار پذیرش اینترنتی و ۶۹.۵۵ درصدی از ابزار پذیرش موبایلی بیشترین سهم در تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.


بانک ملت همچنین با در ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی با سهم ۲۷.۲۴ درصدی، ابزار پذیرش اینترنتی با سهم ۴۰.۴۸ درصدی و در ابزار پذیرش موبایلی با سهم ۵۱.۹۰ درصدی بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌ها در ابزارهای پذیرش را به خود اختصاص داده است.در اساس این گزارش، سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان‌های فروشگاهی بعد از بانک ملت به بانک‌های ملی با سهم ۸.۹۸ درصدی در رتبه دوم، صادرات و کشاورزی به ترتیب با سهم ۷.۴۵ و ۷.۴۰ درصدی در جایگاه سوم تا چهارم در این شاخص قرار گرفته‌اند.


افزایش سهم بانک‌های پارسیان، ملی و سامان در تعداد تراکنش‌های اینترنتی


همچنین در سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در دی‌ماه سال جاری بعد از بانک ملت، بانک‌های پارسیان، ملی و سامان به ترتیب با سهم ۱۷.۶۱ درصد، ۱۳.۶۱ درصد و ۱۲.۳۷ درصدی در جایگاه دوم تا چهارم در این شاخص قرار گرفته‌اند. مقایسه این آمار به نسبت آذرماه بیانگر این است که بانک پارسیان با افزایش ۳.۵۳ درصدی، بانک ملی با افزایش ۲.۳۳ درصدی و بانک سامان نیز با افزایش ۱.۸۸ درصدی در این شاخص مواجه شده‌اند.


افزایش ۴.۹۳ درصدی تعداد تراکنش‌های پذیرش‌شده در بانک اقتصاد نوین


در سهم تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز بانک آینده در دی‌ماه با سهم ۱۴.۶۸ بر سکوی اول قرار دارد اما به نسبت ماه گذشته با کاهش سهم ۰.۷۱ درصدی مواجه شده و نکته قابل‌توجه افزایش ۴.۹۳ درصدی تعداد تراکنش در بانک اقتصاد نوین است که از سهم ۲.۷۴ درصدی در آذرماه در این ماه به سهم ۷.۶۷ درصدی است و بانک پارسیان نیز افزایش ۰.۱۱ درصدی را به نسبت ماه گذشته در این شاخص تجربه کرده است.


سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از ابزارهای پذیرش


افزایش ۰.۲۸ درصدی بانک ملی از مبلغ تراکنش‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی


سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی بعد از بانک ملت به بانک صادرات با سهم ۱۱.۶۹ درصدی تعلق دارد که به نسبت آذرماه با کاهش ۰.۲۷ درصدی مواجه شده ولی هنوز در جایگاه دوم در این شاخص قرار دارد، در حالی‌ که بانک ملی با سهم ۱۰.۹۱ درصدی در دی‌ماه به نسبت ماه گذشته افزایش ۰.۲۸ درصدی را تجربه کرده و همچنان در جایگاه سوم قرار دارد و بانک کشاورزی با سهم ۵.۹۰ درصدی در دی‌ماه کاهش ۰.۳۱ درصدی را به نسبت ماه گذشته رقم‌زده و در جایگاه چهارم در این شاخص قرارگرفته است.


افزایش ۳.۶۴ درصدی بانک شهر در سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی


سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در دی‌ماه بیانگر این است که بعد از بانک ملت، بانک ملی با سهم ۱۶.۸۵ در دی‌ماه و با افزایش ۳.۱۷ درصدی به نسبت ماه گذشته در جایگاه دوم، بانک پارسیان با افزایش ۱.۸۳ درصدی به نسبت آذرماه در این ماه با سهم ۱۰.۸۶ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته است. نکته قابل‌ توجه در این‌ بین افزایش ۳.۶۴ درصدی سهم مبلغی بانک شهر است که از سهم ۲.۸۲ درصدی در آذرماه به سهم ۶.۴۵ درصدی در دی‌ماه رسیده و رتبه چهارم را در این شاخص به خود اختصاص داده و بانک سامان را با سهم ۵.۹۵ درصدی به جایگاه پنجم فرستاده است.


افزایش ۴.۷۷ درصدی سهم مبلغی بانک اقتصاد نوین از ابزار پذیرش موبایلی


سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی در دی‌ماه نشان‌دهنده این است که بانک اقتصاد نوین با سهم ۱۸ درصدی در این ماه که به نسبت آذرماه با افزایش ۴.۷۷ درصدی مواجه بوده در جایگاه دوم قرار گرفته و بانک آینده با کاهش ۰.۴۹ درصدی به نسبت آذرماه در دی‌ماه به سهم ۱۰.۵۳ درصد رسیده و بانک پارسیان نیز با افزایش ۱.۰۴ درصدی به نسبت ماه گذشته در دی‌ماه به سهم ۸.۲۰ درصدی رسیده است.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر