02 تير 1397 - 13:08
توسط وزارت ارتباطات ابلاغ شد؛

آیین‌نامه پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان وام از محل وجوه اداره شده

آیین نامه اختصاص وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بودجه ۱۴۰ میلیارد تومانی به منظور کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، اپراتورهای الکترونیکی، طرح‌های اشتغال‌زا و صادرات ابلاغ شد.
کد خبر : ۸۷۴۲۷
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش ایبِنا، آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، که ۱۳ خرداد در هیات وزیرات مصوب شده بود، هفته گذشته از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.


در بند «ب» تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ آمده است: «به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند».


براساس این گزارش، آیین نامه اجرایی این ماده واحده هفته گذشته ابلاغ شد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتواند پرداخت وام از محل وجوه اداره شده را آغاز کند.


در این آیین نامه آمده است:


ماده ۱- در آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:


الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش بینی شده است.


ب- واگذارنده اعتبار: شرکت های تابع وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با بانک عامل وجوه مورد نظر را در اختیار بانک قرار می دهند.


پ- بانک عامل: کلیه بانک ها و موسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و یا می شوند.


ت- سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.


ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوص و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فنآوری اطلاعات.


ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تایید مراحل معرفی و تایید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به و اعطا می شود.


ماده ۲- سهم هر یک از واگذارنده های اعتبار موضوع این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ آنها و اصطلاحات بعدی آن، تعیین می شود.


ماده ۳- اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتغال آفرین و کمک به نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات یارانه سود اختصاص می یابد.


ماده ۴- اعتبارات موضوع این آیین نامه توسط واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت های موضوع ماده ۳ پرداخت شود.


تبصره: قرارداد عاملیت (پس از تصویب در کارگروه) باید به تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد.


ماده ۵- تصویب ضوابط و اولویت های پذیرش، سقف تسهیلات به هر طرح، نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه، میزان یاراه سود تسهیلات بانکی، نوع تضمین ها و گردش کار و نظارت بر حُسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور است.


تبصره ۱- در صورت درخواست گیرنده اعتبار طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری های خطرپذیر در خصوص تخفیف یا بخشودگی سود تسهیلات و تغییر مدت زمان بازپرداخت، کارگروه تصمیم گیری خواهد کرد.


تبصره ۲- مصوبات کارگروه فوق پس از ابلاغ لازم الاجراست.


تبصره ۳- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد توسط واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.


تبصره ۴- وظایفه دبیرخانه ای کارگروه موضوع ماده ۵ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ظرفیت های موجود و بدون افزایش سقف پست های سازمانی انجام می گیرد.


تبصره ۵- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین ناکه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالان این حوزه اطلاع رسانی کند.


ماده ۶- اقساط (اصل و سود) وصولی بانک عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می شود واریز می گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجددا در اهداف موضوع این آیین نامه مورد استفاده قرار گیرد.


ماده ۷- واگذارنده اعتبار یا بانک عامل موظفند جساب های مروبط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارایه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یک بار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات یاد شده، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر