برچسب ها - صورت های مالی
صورت های مالی
حسابرسی نشده:
بانک خاورمیانه با انتشار صورت های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۰۶ ریال سود محقق کرد.
کد خبر: ۱۱۱۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

بانک ایران زمین با انتشار صورت‌های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) اقدام به شفاف‌سازی کرد.
کد خبر: ۱۱۱۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

بانک گردشگری با انتشار صورت‌های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) اقدام به شفاف‌سازی کرد.
کد خبر: ۱۱۱۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

برای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر:
بانک دی با انتشار صورت‌های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) اقدام به شفاف سازی کرد.
کد خبر: ۱۱۰۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

بانک کارآفرین با انتشار صورت‌های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۲۸ ریال سود محقق کرد.
کد خبر: ۱۱۰۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

بانک پارسیان با انتشار صورت‌های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) اقدام به شفاف‌سازی کرد.
کد خبر: ۱۱۰۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

حسابرسی نشده:
پست بانک با انتشار صورت‌های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) اعلام کرد: به ازای هر سهم ۱۷ ریال سود محقق کرده است.
کد خبر: ۱۱۰۷۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

به صورت «حسابرسی نشده» اعلام شد:
بانک سرمایه با انتشار صورت‌های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) اقدام به شفاف‌سازی کرد.
کد خبر: ۱۱۰۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

بانک پارسیان با انتشار صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) نسبت به شفاف‌سازی مالی اقدام کرد.
کد خبر: ۱۱۰۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

پست بانک با انتشار صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اقدام به شفاف‌سازی کرد.
کد خبر: ۱۱۰۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

بانک خاورمیانه با انتشار صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد: به ازای هر سهم ۳۰۱ ریال سود محقق کرده است.
کد خبر: ۱۱۰۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

بانک گردشگری با انتشار صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) اقدام به شفاف سازی کرد.
کد خبر: ۱۰۹۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

بانک سرمایه با انتشار صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اقدام به شفاف سازی کرد.
کد خبر: ۱۰۹۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

بانک ملت با انتشار صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد : به ازای هر سهم ۳۰۷ ریال سود محقق کرده است.
کد خبر: ۱۰۹۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ :
بانک کارآفرین با انتشار صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد : به ازای هر سهم ۹۴ ریال سود محقق کرده است.
کد خبر: ۱۰۹۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

بانک صادرات با انتشار صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد: به ازای هر سهم ۳ ریال سود محقق کرده است.
کد خبر: ۱۰۹۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

بانک سینا با انتشار صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) اعلام کرد : به ازای هر سهم ۱۷۰ ریال سود محقق کرده است.
کد خبر: ۱۰۹۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

بانک پاسارگاد با انتشار صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد: به ازای هر سهم ۱۵۱ ریال سود محقق کرده است.
کد خبر: ۱۰۹۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

بانک اقتصاد نوین با انتشار صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد: به ازای هر سهم (۸۵۱) ریال زیان محقق کرده است.
کد خبر: ۱۰۹۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

رییس دیوان محاسبات گفت: هنوز مجبور به استفاده از اسناد و صورت‌های مالی کاغذی هستیم و فقط ۱۰ درصد دستگاه‌ها اسناد را به صورت سیستمی به دیوان ارائه می‌کنند.
کد خبر: ۱۰۹۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

فیلم و پخش زنده
بیشتر