برچسب ها - گزارش عملیات اجرایی
گزارش عملیات اجرایی
بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۲۰۲۹.۲ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۶۲۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۷۸.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۸۴۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۷۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۴۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۴۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۳۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۴۵.۷ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۳۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۰۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۳۹.۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

فیلم و پخش زنده
بیشتر