برچسب ها - سیاست پولی
سیاست پولی
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۰۳ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۱۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۵۵.۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۰۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک مرکزی این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۱۰.۷ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۰۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۷۷۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۰۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۷۸۰.۷ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۹۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۹۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

اقتصاددان ارشد بانک سوئیسی گفت: کشورهای آسیایی باید در سال پیش رو برای سه چالش بزرگ آماده شوند: اومیکرون، کاهش رشد اقتصادی چین و سیاست پولی پیش روی فدرال رزرو آمریکا.
کد خبر: ۱۲۹۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

سیاستهای حمایتی نیاز به دقت دارد
کد خبر: ۱۲۹۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از اینرو به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۹۹ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۹۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند.
کد خبر: ۱۲۸۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

با توجه به شتاب تورم در آمریکا، فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی ژاپن، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا، این هفته جلسات سیاست پولی خود را برگزار خواهند کرد.
کد خبر: ۱۲۸۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 229.9هزار میلیارد اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۸۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۳۴۵.۱ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۸۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، امروز ۶ آذر ۱۴۰۰، این بانک به صورت موردی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۲۴۲.۲ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۸۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۲۸۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک در این هفته توافق بازخرید بود و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۲۹۷.۳ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۸۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک در این هفته توافق بازخرید بود و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۳۴۱.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۷۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

روبل روسیه در مسیر رسیدن به بیشترین سود ماهانه در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۲۱ قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۷۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی در روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، بانک مرکزی به صورت موردی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۶.۸ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۷۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند.
کد خبر: ۱۲۷۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۳

فیلم و پخش زنده
بیشتر