برچسب ها - سیاست پولی
سیاست پولی
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۵۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۰۳.۱ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۴۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

بانک مرگزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۸/۴۲ درصد در مهر ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ واحد درصد کاهش، در پایان تیر ۱۴۰۲ به ۵/۲۷ درصد رسید.
کد خبر: ۱۵۴۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۳۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۳۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی آسان خود را ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۵۳۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی:بانک مرکزی سیاست پولی فعال را در نظر گرفته و اگر رشد نقدینگی از نقاط هدف فاصله منفی بگیرد، عکس این سیاست را اجرا خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۵۳۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

بانک مرکزی در این هفته به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۸۵.۳ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۲۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۱۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

بانک مرکزی در این هفته به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۱۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۰۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

بر اساس اخبار منتشر شده، فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را ۲۵ واحد پایه افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۱۴۹۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

قیمت طلا ثابت بود و فعالان بازار منتظر نشانه‌جدید بانک‌های مرکزی بزرگ در مورد برنامه سیاست پولی به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا بودند.
کد خبر: ۱۴۹۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

بانک مرکزی در این هفته توافق به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۹۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۹۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

یک اقتصاددان با توجه با شکست برخی بانک‌ها در سطح جهانی مطالب جدیدی در حیطه پول و بانک و در واقع ابزار‌های پولی مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۴۹۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۸۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

بانک مرکزی در این هفته به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۷۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

اقتصاددانان کاهش نرخ بهره در ترکیه را پیش‌بینی کردند.
کد خبر: ۱۴۷۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۶۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

فیلم و پخش زنده
بیشتر