برچسب ها - درهم
درهم
هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۷۰۹ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۷۰۹ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۷۰۹ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۷۰۹ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۷۰۹ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۷۰۹ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۵۲۱ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۵۲۱ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۵۲۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۵۲۱ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۰۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

ویدیو/در حال حاضر عرضه درهم و یورو در مرکز مبادله بیش از میزان تقاضا است و این امر با سوآپ ارزی محقق شده است.
کد خبر: ۱۶۰۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

فیلم و پخش زنده
بیشتر