برچسب ها - یورو
یورو
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و ۲۲ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش و ۱۳ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۹۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و ۲۲ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۱ ارز افزایش و ۸ ارز کاهش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز کاهش و ۳۳ ارز افزایش یافت. نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز کاهش و ۲۹ ارز افزایش یافت. نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز کاهش و ۲۸ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش و ۱۷ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز کاهش و ۲۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۰ ارز کاهش و ۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

معاون وزیر صمت:
معاون وزیر صمت گفت: تا پایان آذرماه، ۵۸ میلیارد یورو تعهد ارزی صورت گرفته که ۴۰ میلیارد یورو از آن ایفا شده است که از این رقم ۳۶ میلیارد یورو از سوی تولیدکنندگانی که صادرات هم انجام می‌دهند، محقق شد.
کد خبر: ۱۲۲۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

فیلم و پخش زنده
بیشتر