برچسب ها - یورو
یورو
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۱۵ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی یورو کاهش یافت و نرخ پوند نیز با نرخ ۵۵ هزار و ۸۳ ریال ثابت ماند. در این روز نرخ رسمی ۱۴ ارز افزایش و ۱۱ ارز هم کاهش یافت. همچنین نرخ رسمی ۲۱ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۱۰ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۳۲ ارز افزایش و ۵ ارز کاهش یافت. نرخ رسمی ۹ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، ۹ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. نرخ رسمی ۸ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۸ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۴ ارز ثابت ماند، همچنین نرخ ۱۲ ارز افزایش و ۱۰ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۱۵۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۷ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش و ۱۴ ارز افزایش یافت. نرخ رسمی ۱۲ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز چهارشنبه، ۲۵ اسفند ماه اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش و نرخ ۱۴ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۹ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز سه‌شنبه، ۲۴ اسفند ماه اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۷ ارز کاهش و نرخ ۲۱ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی هشت ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه اعلام کرد که بر اساس آن بهای یورو و پوند کاهش یافت. نرخ یورو از ۴۵ هزار و ۹۴۵ ریال به ۴۸ هزار و ۸۵۹ ریال رسید و پوند نیز با کاهش ۱۰۱ ریالی، نرخ ۵۴ هزار و ۷۶۱ ریال را ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۱۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز شنبه ۲۱ اسفند ماه اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۹ واحد پولی نیز افزایش و ۲۸ ارز کاهش یافت، نرخ ۹ واحد پولی دیگر هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز چهارشنبه، ۱۸ اسفند ماه اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۱۸ واحد پولی افزایش و ۲۲ ارز نیز کاهش یافت، نرخ ۶ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، ۱۷اسفند ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ یورو ۳۱۹ ریال و نرخ پوند نیز ۴۹۴ ریال نسبت به دیروز کاهش یافت. به طور کلی بهای ۱۰واحد پولی افزایش و قیمت ۳۰ ارز کاهش یافت، نرخ ۶ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای یکشنبه پانزدهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش و ۲۲ ارز دیگر افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز هم در این روز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای شنبه چهاردهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت پوند از ۵۶ هزار و ۱۴۲ ریال به ۵۵ هزار و ۴۹۱ ریال رسید و یورو نیز کاهش ۸۲۲ ریالی را تجربه کرد.
کد خبر: ۱۳۱۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای پنجشنبه دوازدهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۱۴واحد پولی کاهش و ۲۰ارز افزایش یافت، نرخ ۱۲ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز چهارشنبه یازدهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۲۵ واحد پولی کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت، نرخ ۸ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز دوشنبه نهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش و ۷ ارز افزایش یافت، نرخ ۲۱ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز یکشنبه هشتم اسنفدماه، اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش و ۲۲ ارز افزایش یافت، نرخ ۱۱ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

در اولین روز هفته؛
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۳۳ واحد پولی کاهش و ۶ ارز افزایش یافت، نرخ ۷ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. در این میان، بهای یورو و پوند همچون روز پنجشنبه با کاهش همراه شده است.
کد خبر: ۱۳۰۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۱۵ واحد پولی از جمله پوند و یورو کاهش و ۱۹ ارز افزایش یافت، نرخ ۱۲ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، بهای پوند و بهای یورو کاهشی بود. ضمن اینکه قیمت ۲۵ واحد پولی کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت، نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۰۸۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

فیلم و پخش زنده
بیشتر