برچسب ها - عملیات بازار باز
عملیات بازار باز
بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۴۴۹.۹ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۶۰۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

بانک مرکزی در این هفته به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۷۸.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۸۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۱۸۸.۶ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۷۵۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۱۰۸.۹ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۵۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۳۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۰۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۰۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۹۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد در پایان ۱۴۰۱
کد خبر: ۱۴۹۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۹۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۹۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی در گفتگو با ایبِنا؛
بانک مرکزی باید در استفاده از هدف‌های عملیاتی و تغییر هدف عملیاتی و همچنین استفاده از ابزار‌ها استقلال داشته باشد.
کد خبر: ۱۴۸۹۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی خبر داد:
مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی گفت: برنامه امسال این است که بتوانیم اعتبار در طول روز بانک مرکزی به بانک‌ها را نظام‌مند کنیم.
کد خبر: ۱۴۸۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۴

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۸۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

ویژگی‌های عملیات بازار باز برای بانکها
کد خبر: ۱۴۸۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

عملیات بازار باز چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
کد خبر: ۱۴۸۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۷۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۶۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۶۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بانک مرکزی در این هفته به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۷۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۳۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

فیلم و پخش زنده
بیشتر