برچسب ها - عملیات بازار باز
عملیات بازار باز
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۵۳۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۰۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۵۰۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۹۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۹۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۹۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی در گفتگو با ایبِنا؛
بانک مرکزی باید در استفاده از هدف‌های عملیاتی و تغییر هدف عملیاتی و همچنین استفاده از ابزار‌ها استقلال داشته باشد.
کد خبر: ۱۴۸۹۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی خبر داد:
مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی گفت: برنامه امسال این است که بتوانیم اعتبار در طول روز بانک مرکزی به بانک‌ها را نظام‌مند کنیم.
کد خبر: ۱۴۸۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۴

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۸۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

ویژگی‌های عملیات بازار باز برای بانکها
کد خبر: ۱۴۸۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

عملیات بازار باز چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
کد خبر: ۱۴۸۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۷۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۶۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۰۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۶۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بانک مرکزی در این هفته به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۷۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۳۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

بانک مرکزی در این هفته به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۷۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۳۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

بانک مرکزی در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند.
کد خبر: ۱۴۲۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
به گفته مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، شبکه بانکی طی شش ماه اول امسال حدود ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۹ درصد رشد کرده است.
کد خبر: ۱۴۲۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۷۴ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۴۱۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۵۹۹ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

فیلم و پخش زنده
بیشتر