برچسب ها - عملیات بازار باز
عملیات بازار باز
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۵۹۹ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۷۴۸ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

روند با ثبات نرخ سود بین بانکی با تداوم عملیات بازار باز
کد خبر: ۱۳۲۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۹۹.۶ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
یک کارشناس اقتصادی گفت: تا زمانی که قرار باشد بار اصلی تامین مالی در کشور بر سیستم بانکی باشد و بازار سرمایه نقشی در این زمینه نداشته باشد، شاهد فشار بیش از حد به بانک‌ها خواهیم بود که باعث می‌شود در بخشنامه مدیریت اضافه برداشت به جای تصمیمات سختگیرانه، به نفع مشکلات بانک‌ها دوباره انعطاف نشان دهیم.
کد خبر: ۱۳۲۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۳۹.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۱۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

بانک مرکزی به استناد حکم قانونی«ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» تاکید کرد؛ از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۱۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۳۴.۳ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۱۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۹۰۳ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۱۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۵۵.۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۰۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک مرکزی این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۱۰.۷ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۰۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۹۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۲۹۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۵۷۲.۶هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۹۱۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 229.9هزار میلیارد اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۸۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۳۴۵.۱ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۸۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، امروز ۶ آذر ۱۴۰۰، این بانک به صورت موردی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۲۴۲.۲ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۸۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
کد خبر: ۱۲۸۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع بانک در این هفته توافق بازخرید بود و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۳۴۴.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
کد خبر: ۱۲۸۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

فیلم و پخش زنده
بیشتر