برچسب ها - نرخ رسمی ارز
نرخ رسمی ارز
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه پانزدهم تیرماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۳۵ ارز کاهش و ۲ ارز افزایش یافت، نرخ رسمی ۹ ارز هم ثابت باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه یازدهم تیرماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند ۴۰۲ ریال و یورو ۲۶۴ ریال کاهش یافت. نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت و نرخ رسمی ۱۰ ارز نیز ثابت باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه پنجم تیرماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند کاهش یافت و یورو با افزایش قیمت روبرو بود. در این روز نرخ رسمی ۱۳ ارز افزایش و ۲۰ ارز کاهش یافت و نرخ رسمی ۱۳ارز نیز ثابت باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه ۳۰ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی یورو ۸۱ ریال کاهش یافت. پوند نیز با کاهش قیمت روبرو بود به نحوی که از ۵۱ هزار و ۳۵۳ ریال به ۵۱ هزار و ۳۴۸ ریال رسید. همچنین نرخ رسمی ۲۲ ارز ثابت ماند و ۱۱ ارز دیگر کاهشی بود.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه ۲۹ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش و ۲۳ ارز دیگر افزایش یافت و نرخ رسمی ۱۰ ارز هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه ۲۸خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۴ ارز کاهش و ۲۰ ارز دیگر افزایش یافت و نرخ رسمی ۱۱ ارز هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه ۲۶خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی یورو ۱۴۱ ریال کاهش یافت. در این روز نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش و ۱۳ ارز دیگر افزایش یافت و نرخ رسمی ۱۰ ارز هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه ۲۱ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو کاهش یافت. همچنین نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش و ۴ ارز افزایش یافت و نرخ ۱۳ ارز هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه شنبه ۱۷ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی یورو کاهش یافت؛ اما قیمت پوند با افزایش روبرو بود. همچنین نرخ رسمی ۲۱ ارز کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه، ۱۵ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو با کاهش همراه بود.
کد خبر: ۱۳۲۳۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۴ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو با کاهش همراه بود.
کد خبر: ۱۳۲۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنج‌شنبه، یکم اردیبهشت‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۵ ارز از جمله پوند و یورو افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، همچنین نرخ ۹ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۲۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، ۳۰ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند ۱۸۴ ریال و یورو ۱۱۹ ریال کاهش یافت. در این روز نرخ رسمی ۷ ارز افزایشی و ۳۳ ارز هم کاهشی بود که نرخ رسمی ۶ ارز دیگر هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۲۲ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی یورو با افزایش همراه بود اما قیمت پوند کاهش یافت.در این روز نرخ رسمی ۱۲ ارز افزایش و ۱۲ ارز دیگر هم کاهش یافت اما نرخ رسمی ۲۲ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت. در این روز نرخ رسمی ۱۷ ارز افزایش و ۱۵ ارز هم کاهش یافت. همچنین نرخ رسمی ۱۴ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۱۵ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی یورو کاهش یافت و نرخ پوند نیز با نرخ ۵۵ هزار و ۸۳ ریال ثابت ماند. در این روز نرخ رسمی ۱۴ ارز افزایش و ۱۱ ارز هم کاهش یافت. همچنین نرخ رسمی ۲۱ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، ۱۷اسفند ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ یورو ۳۱۹ ریال و نرخ پوند نیز ۴۹۴ ریال نسبت به دیروز کاهش یافت. به طور کلی بهای ۱۰واحد پولی افزایش و قیمت ۳۰ ارز کاهش یافت، نرخ ۶ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای یکشنبه پانزدهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش و ۲۲ ارز دیگر افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز هم در این روز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای شنبه چهاردهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت پوند از ۵۶ هزار و ۱۴۲ ریال به ۵۵ هزار و ۴۹۱ ریال رسید و یورو نیز کاهش ۸۲۲ ریالی را تجربه کرد.
کد خبر: ۱۳۱۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای پنجشنبه دوازدهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۱۴واحد پولی کاهش و ۲۰ارز افزایش یافت، نرخ ۱۲ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۱۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

فیلم و پخش زنده
بیشتر