برچسب ها - بازار طلا و سکه

بازار طلا و سکه

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.  
کد خبر: ۱۶۵۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۵۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.  
کد خبر: ۱۶۵۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۵۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۴۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.  
کد خبر: ۱۶۴۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. 
کد خبر: ۱۶۴۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۴۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۳۷۳ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۴۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۱۶۴۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۴۰۶ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۴۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۱۶۴۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۱۶۴۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۴۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۱۶۴۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۴۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۴۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۱۶۴۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۱۶۴۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز بازار طلا ۳ میلیون و ۵۲۷ هزار تومان است.  
کد خبر: ۱۶۴۶۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

فیلم و پخش زنده
بیشتر