سفته

معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در آبان ماه ۹۸ در شـهر تهران واخواست شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۶ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۲ درصد کاهش داشت.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، حدود ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سفته و برات در آبان ماه ۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۵ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۲ درصد افزایش یافت. در هشت ماه اول سال جاری حدود ۴۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبـق آمار شـعبه واخواست دادگستری استان تهران در آبان ماه ۱۳۹۸ معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در شـهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۵۹.۹ و ۷۸.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۴۱.۳ درصد و ۱۲.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۶ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسـط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آبان ماه ۹۸ به عدد ۱۳۰.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در آبان ماه ۱۳۹۷ معادل ۱۰۹.۸ بوده است. در هشت ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۰۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست گردید.

در این دوره متوسط شـاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۳.۶ و ۶۳.۴ رسید که نسبت به دوره مشـابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۸ درصد و ۳۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هشت ماه اول سال ۱۳۹۸ به عدد ۹۷.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در هشت ماه اول سال ۹۷ معادل ۱۲۱.۱ بوده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =