ساختمان بانک مرکزی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای شرح وظایف، اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیت‌های ملی مقابله با بیماری کرونا را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، شوﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ در یک هزار و دویست و نود و یکمین جلسه خود در صورت‌جلسه خود با تقدیر ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻫﻤﺪﺭﺩﻱ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‌هایﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﻧﺎشیﺍﺯ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻣﻘﺮﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلیت ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ‌ها در شرایط بیماری کرونا ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ کارکنان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ‌ها ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ضمنا ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻣﻴﻢ، ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﺭﺗﻘـﺎء ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻳﺪ.

در همین رابطه بانک مرکزی نامه وزارت بهداشت با موضوع ابلاغ شرح وظایف، اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیت‌های ملی مقابله با بیماری کرونا را به مدیران عامل تمامی بانک‌ها ابلاغ کرد که بر این اساس اهم اقدامات و تکالیف بانک‌ها به شرح زیر خواهد بود:

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ؛
ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ مستمر ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺑﻼﻏﻲ؛
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻳﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯﻱ؛
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﺮﻭﻧﺎ؛
تسهیل، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﻲ مدیریت ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﻭﺯﺍﺭﺕ بهدﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ؛
هماهنگی لازم با حوزه ارزی بانک مرکزی جهت تخصیص به موقع ارز مورد نیاز برای تامین اقلام خارجی مورد نیاز ستاد ملی، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی
استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به مراکز بهداشتی درمانی
سیاست‌گذاری در خصوص استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به افراد، مشاغل و صنوف که به دلیل اپیدمی بیماری کرونا متضرر شده‌اند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که ﺿﻮﺍﺑﻂ مربوط به کاهش ارائه خدمات حضوری در شعب بانک‌ها و ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

جزییات شرح وظایف، اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیت‌های ملی مقابله با بیماری کرونا را اینجا ببینید.

جزییات شرح وظایف، اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیت‌های ملی مقابله با بیماری کرونا را اینجا ببینید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =