• ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۴
  • کد خبر: 124565
روح الله لطیفی

تجارت خارجی کشورمان از سال ۷۶ تا پایان سال ۹۹ دو میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالا، به ارزش یکهزار و ۷۱۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار بوده است.

به گزارش ایبِنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: توجه به تجارت خارجی، به ویژه صادرات غیر نفتی در سال های پس از جنگ تحمیلی آغاز شد و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان و پیگیری تجار در بازارهای بین الملل و کشش بازار در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی ایجاد شد. البته آمارها مویدآن است که هرگاه نفت از لحاظ حجم و ارزش فروش بیشتری داشته توجه به تجارت غیر نفتی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: در چهار سال دولت هفتم، کل تجارت خارجی کشورمان ۱۴۱میلیون و ۴۰۸هزار تن به ارزش ۶۹ میلیارد و ۷۷میلیون دلار بوده که سهم واردات ۸۶میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۵۶میلیارد و ۶۷میلیون دلار وسهم صادرات غیر نفتی ۵۵میلیون تن به ارزش ۱۳میلیارد و ۱۰میلیون دلار بوده است.

لطیفی در توضیح این دوره چهار ساله گفت: سال ۷۶،  ۸.۶میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۷۳میلیون دلار صادر شد که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در ۲۴سال گذشته بوده است، واردات در این سال ۲۱.۸میلیون تن به ارزش ۱۴.۲میلیارد دلار بوده است. درسال ۷۷ هم ۱۴.۴میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۳ میلیون تن صادر شد و ۱۶.۳میلیون تن کالا به ارزش ۱۴.۳میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از لحاظ حجم واردات کمترین میزان در ۲۴سال گذشته بوده است. در سال ۷۸ نیز ۱۷.۵میلیون تن کالای غیر نفتی  به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰میلیون دلار صادر شده و  ۲۱میلیون و ۵۴۸هزار تن کالا به ارزش ۱۲.۷میلیارد دلار وارد شده است که از لحاظ ارزش کالای وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در ۲۴سال گذشته بوده است. در سال ۷۹ ، ۱۴.۲میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۲میلیون دلارصادر شده و ۲۶.۷میلیون تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۸۶۵میلیون دلار نیز وارد شده است.

سخنگوی گمرک درخصوص کارنامه تجارت خارجی دولت هشتم بیان داشت: از سال ۸۰ تا ۸۳و در زمان دولت هشتم تجارت خارجی اندکی رشد را تجربه کرد و ۱۸۲میلیون تن کالا به ارزش ۱۲۴میلیارد دلار، وارد یا صادر شد که سهم صادرات ۶۳.۱میلون تن به ارزش ۲۱میلیاردو ۶۵۱میلیون دلار بود و ۱۱۹میلیون تن به ارزش ۱۰۲میلیارد و ۳۸۱میلیون دلار، سهم واردات در این دوره چهار ساله بود.

وی افزود: در سال های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ،۱۶.۲و۱۳.۳و۱۵.۴و ۱۸میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش های چهار میلیارد و ۲۲۴،چهار میلیارد و ۶۰۸،پنج میلیارد و ۹۷۲ و ۶میلیارد و ۸۴۷میلیون دلار صادر شد و به ترتیب ۲۷.۴و۲۶.۹و۳۰.۱و۳۴.۴میلیون تن به ارزش های ۱۸میلیارد و۱۱۹ میلیون  ،۲۲میلیارد و ۲۷۵میلیون ،۲۶میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۳۵میلیارد و ۳۸۸میلیون دلار وارد کشور شد.

لطیفی درخصوص تجارت خارجی دولت نهم گفت: کارنامه تجارت خارجی  دولت نهم ۴۳۹.۲میلیون تن کالا به ارزش ۳۶۸میلیارد و۶۳۶میلیون دلار بودکه سهم صادرات غیر نفتی ۱۱۸میلیون تن به ارزش ۱۳۳میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار و سهم واردات ۱۶۴.۸میلیون تن به ارزش ۱۸۵میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار بوده که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است.

سخنگوی گمرک توضیح داد: دربین سال های ۸۴تا ۸۷ به ترتیب ۲۵میلیون، ۲۷.۷میلیون،۳۲.۱میلیون و ۳۳.۲میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش ۱۰میلیارد و ۴۷۴میلیون، ۱۲میلیارد و ۹۹۷میلیون، ۱۵میلیارد و ۳۱۲میلیون و ۱۸میلیارد و ۳۳۳میلیون دلار صادرشد و ۳۵.۴میلیون، ۴۳.۵میلیون،۴۱.۷میلیون و ۴۴.۱میلیون تن کالا به ارزش های ۳۹میلیارد و ۲۴۷میلیون، ۴۱میلیارد و ۷۲۲میلیون،۴۸میلیارد و ۴۳۹میلیون و ۵۶میلیارد و ۴۲میلیون دلار وارد کشور شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص تجارت خارجی دولت دهم گفت: در دولت دهم و از سال ۸۸ تا پایان ۹۱ ، ۴۳۹میلیون و ۲۲۱هزارتن کالا به ارزش ۳۶۸میلیاردو ۶۳۶میلیون دلار بین ایران و سایرکشورها معامله شد که ۲۶۴میلیون و ۲۲۱هزار تن به ارزش ۱۳۳میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و۱۷۵میلیون تن کالا به ارزش ۲۳۴میلیارد و ۸۸۵میلیون دلار ازکشورهای دیگر به ایران صادر شد.

لطیفی توضیح داد: در این دوره به ترتیب از سال های ۸۸تا ابتدای سال۹۲ ،۴۷.۵میلیون،۶۰.۲میلیون ، ۷۷.۸میلیون و ۷۸.۷میلیون تن کالای غیرنفتی  به ارزش های ۲۱.۹میلیارد،۲۶.۵میلیارد،۴۴میلیارد و ۴۱.۳میلیارد دلار به سایر کشورها صادر شد و ۵۱.۹میلیون (بالاترین میزان وزنی واردات در ۲۴سال گذشته)،۴۵.۳میلیون،۳۸.۳میلیون و ۳۹.۴میلیون تن به ارزش های ۵۵میلیارد و ۲۸۷میلیون ، ۶۴میلیارد و ۴۵۰میلیون (بالاترین  میزان ارزشی واردات در ۲۴سال گذشته)،۶۱.۸میلیارد  و ۵۳میلیارد و ۳۴۸میلیون دلار ، کالا از سایر کشورها خریداری شد.

سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت یازدهم اظهار داشت: از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۳میلیون و ۷۵۱هزار تن کالا به ارزش ۳۶۷میلیارد و ۸۳۹میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که ۴۱۸.۵میلیون تن به ارزش ۱۷۹میلیارد و ۳۳۸میلیون دلار آن راصادرات و ۱۴۵میلیون و ۲۵۱هزار تن به ارزش ۱۸۸میلیارد و ۵۰۱میلیون دلار آن واردات بوده است.

لطیفی توضیح داد: از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۹۳.۸میلیون ، ۱۰۰.۷میلیون، ۹۳.۹میلیون و ۱۳۰میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش های ۴۱میلیارد و ۸۴۸میلیون ،پنجاه میلیارد و ۵۶۱میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان  صادر شد و ۳۳.۶میلیون ،۴۳میلیون، ۳۵.۱میلیون و ۳۳.۴میلیون تن کالا  به ارزش های ۴۹میلیارد و ۷۰۹میلیون، ۵۳میلیارد و ۵۶۹میلیون ، ۴۱میلیارد و ۵۳۹میلیون  و ۴۳میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار نیز واردات داشتیم.

عضو شورای علمی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت دوازدهم گفت: ازابتدای سال ۹۶تا اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴۷میلیارد و ۷۸۲میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات ۵۰۰میلیون تن به ارزش ۱۶۷میلیارد و ۶۵۲میلیون دلار وسهم واردات ۱۴۰میلیون تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۰میلیون تن بوده است.

لطیفی توضیح داد: ۱۳۲.۹میلیون تن کالا به ارزش ۴۶میلیارد و ۹۸۲میلیون دلار در سال ۹۶، ۱۱۸میلیون تن به ارزش ۴۴میلیارد و ۶۷۰میلیون دلاردر سال ۹۷ و ۱۳۵میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش ۴۱میلیارد دلار در سال ۹۸  و ۱۱۳.۷میلیون تن کالا به ارزش ۳۵میلیارد دلار کالای غیر نفتی  در سال ۱۳۹۹ صادر شده است  و ۳۸میلیون و ۸۵۶هزار تن  به ارزش ۵۴میلیارد و ۴۵۹میلیون دلار در سال ۹۶، ۳۲میلیون و ۳۵۶هزار تن به ارزش ۴۳میلیارد و ۱۶۹میلیون دلار در سال ۹۷، ۳۵میلیون تن به ارزش ۴۳.۷میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۳۳.۷میلیون تن کالا به ارزش ۳۸.۹میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به کشور وارد شده است.

سخنگوی گمرک گفت: در ۲۴ سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی وبین المللی کشور تراز تجاری کشور به غیر از سال ۹۷ که مثبت یک و نیم میلیارد و سال ۹۴ که مثبت ۸۹۰میلیون دلار بوده است منفی بوده است. (در سال به منفی بیش از ۳۰میلیارد دلار رسیده است).

وی در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال های گذشته گفت: درسالهای اخیر هر کیلو کالای صادراتی به طورمتوسط ۳۰ تا ۳۸ سنت بوده و بالاترین میزان نیز مربوط به سال ۹۰ با ۵۶سنت بوده است در موضوع کالاهای وارداتی نیز در سال های اخیر هر کیلو یک دلار و ۲۵سنت بوده که بالاترین ارزش متوسط واردات در کیلو در ۲۴ سال گذشته نیز به سال ۹۰  با یک دلار و ۶۱سنت بر می گردد. پایین ترین میزان ارزش صادرات نیز به سال ۷۸ با ۱۹ سنت برای هر کیلوگرم و برای واردات نیز پایین ترین میزان ارزش به ازای هر کیلو با ۵۵ سنت به سال ۷۹ برمی گردد.

لطیفی یاد آور شد : از سال ۷۶ تا کنون روند تجارت خارجی کشور رشد چشم گیری پیدا کرده است و با توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تمرکز برصادرات کالاهای غیر نفتی با منطقه و کشورهای دنیا می توان صادرات کشور را سالانه۱۰۰میلیارد دلار هدف گذاری کرد که این رقم فقط ۱۰درصد واردات کشورهای همسایه ما از دنیا است.

وی افزود: از سال ۹۳ صادرات میعانات گازی به آمار تجارت غیر نفتی  کشور افزوده شده است که این نکته برای علاقمندان به حوزه تجارت، برای تحلیل هر چه بهتر این حوزه ضروری به شمار می آید.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =