کارت

براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت توسط بانک‌ها صادر شده که در نتیجه سهم هر ایرانی بیش از پنج کارت است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه سال جاری ۲۷۱ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۹۲۱ کارت برداشت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۹۶ کارت اعتباری و ۱۳۹ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۴ کارت خرید/هدیه توسط بانک‌ها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است که در جدول زیر آمار به تفکیک بانک‌ها ارائه شده است.

تعداد کل کارت‌های صادره شبکه بانکی کشور به تفکیک تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶
بانک کارت برداشت کارت اعتباری کارت خرید/هدیه
۱ اقتصاد نوین ۷,۷۹۲,۵۸۹ ۵۴,۳۹۴ ۶,۳۶۹,۴۴۲
۲ انصار ۵,۵۸۹,۶۱۶ ۵۳۰ ۴,۹۲۷,۱۱۵
۳ ایران زمین ۷۹۸,۹۴۰ ۰ ۴,۴۹۸
۴ پارسیان ۸,۲۳۶,۰۵۰ ۲۶۷,۴۷۲ ۱۷,۳۳۴,۵۵۷
۵ پاسارگاد ۳,۸۶۵,۸۴۷ ۱۲,۰۵۵ ۲,۱۹۹,۹۲۶
۶ پست بانک ایران ۴,۶۰۹,۹۸۸ ۰ ۲۹۷,۶۷۶
۷ تات ۱,۵۷۵,۳۴۵ ۳۳,۳۲۷ ۱,۶۸۰,۷۱۵
۸ تجارت ۰ ۰ ۰
۹ توسعه تعاون ۲,۷۳۸,۳۰۲ ۸,۳۷۱ ۱,۴۰۰,۴۹۸
۱۰ توسعه صادرات ۳۱,۴۴۸ ۰ ۳۶,۷۰۲
۱۱ حکمت ایرانیان ۱,۲۳۷,۸۷۴ ۱,۸۲۱ ۷۷۲,۰۲۹
۱۲ خاورمیانه ۲۹,۵۷۴ ۲۱۷ ۲۲,۵۳۶
۱۳ دی ۱,۱۶۳,۶۱۹ ۲,۴۲۰ ۵۰۹,۷۱۹
۱۴ رفاه ۱۳,۷۵۲,۷۴۴ ۴,۴۹۳ ۲,۷۵۶,۹۶۱
۱۵ سامان ۱,۴۰۸,۸۷۱ ۵۱۶ ۵,۳۹۹,۷۰۷
۱۶ سپه ۲۴,۴۹۵,۰۶۷ ۲۳۱ ۱۳,۲۸۵,۸۷۱
۱۷ سرمایه ۸۵۴,۳۳۵ ۲۶,۸۱۴ ۱,۱۱۰,۲۰۰
۱۸ سینا ۳,۷۷۲,۶۷۴ ۳,۰۳۰ ۲,۶۶۲,۹۲۸
۱۹ شهر ۲۳,۶۹۵,۲۰۰ ۲۳۱ ۱۳,۷۲۵,۴۷۰
۲۰ صادرات ایران ۴۶,۹۷۹,۶۶۲ ۳۷۰,۵۷۴ ۱۹,۴۵۶,۸۵۲
۲۱ صنعت و معدن ۱۱۲,۶۳۰                    ۱,۲۳۱  ۶۴,۴۲۰
۲۲ قرض الحسنه رسالت ۰                         -    -  
۲۳ قرض الحسنه مهر ایران ۳,۶۹۵,۸۷۸                    ۴,۹۴۸   ۳۵۱,۶۲۵
۲۴ قوامین ۳,۶۱۴,۴۹۷                         -     ۱,۰۰۱,۵۹۱
۲۵ کارآفرین ۲۲۱,۶۵۰    -     ۱,۱۰۴,۹۹۴
۲۶ کشاورزی ۱۹,۰۴۵,۵۸۳   ۷,۶۴۰    ۱۴۳,۱۵۷
۲۷ گردشگری ۳۱۹,۷۷۳   ۳۸۲  ۸,۳۹۸
۲۸ مسکن ۲۰,۰۸۲,۷۳۹   ۴۵,۲۹۸   ۴,۸۴۵,۱۲۰
۲۹ ملت ۳۵,۷۸۲,۵۹۱   ۲۹۶,۸۳۱   ۲۲,۳۲۴,۱۵۹
۳۰ ملی ایران ۳۵,۶۷۴,۷۸۶   ۳۲۷,۲۷۰  ۱۵,۷۵۹,۴۳۸
۳۱ موسسه اعتباری توسعه ۹۶,۵۸۴     -       ۲۶۸,۰۱۴
۳۲ موسسه اعتباری عسکریه ۰     -       -  
۳۱ موسسه اعتباری کوثر ۵۹,۴۶۵ ۰ ۲۲,۸۲۶
جمع ۲۷۱,۳۳۳,۹۲۱ ۱,۴۷۰,۰۹۶ ۱۳۹,۸۴۷,۱۴۴

بر این اساس اگر تعداد کارت‌های صادر شده را بر ۷۹ میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم سهم هر ایرانی حدود ۵.۲۲ کارت می‌شود، یعنی به طور میانگین بیش از پنج کارت بانکی به نام هر ایرانی ثبت شده است.

همچنین براساس آمار شاپرک در خرداد ماه ۱۳۹۶، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا ۷۹ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۱ عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود ۷۵ میلیون عدد و سهم تعدادی ۹۴.۳۵ درصدی مربوط به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با حدود ۱۰۳ هزار عدد و سهم ۰.۱۳ درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. این اطلاعات در جدول زیر ارائه شده است.

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در خرداد ماه ۹۶ نسبت به اردیبهشت ماه رشد نرخ رشد معادل ۰.۲۳ درصدی داشته و نرخ رشد در کارت‌های هدیه و بن کارت منفی و در دو دسته دیگر از کارت‌ها مثبت بوده است. طبق جدول فوق در این ماه نسبت به ماه گذشته، کارت‌های هدیه و بن کارت رشد منفی تعدادی معادل منفی ۱۹.۵۱ درصدی، کارت های برداشت رشد تعدادی معادل۱/۶۶ درصدی و کارت‌های اعتباری رشد تعدادی معادل ۲۴.۶۴ درصدی را تجربه کرده‌اند.

همچنین با این فرض که تعداد کارت‌های بانکی صادره از فروردین ماه تا خردادماه تفاوت محسوسی نداشته باشد، با مقایسه این دو آمار متوجه می‌شویم که حدود ۳۳۳ میلیون کارت در خردادماه سال ۹۶ هیچگونه تراکنشی نداشته‌اند و سرانه کارت‌های بانکی تراکنش‌دار به ازای هر فرد حدود یک کارت است.

این آمار نشان می‌دهد که تعداد کارت‌های بانکی بطور نسبی در کشور بالا است و حدود ۸۰ درصد کارت‌های بانکی طی یک‌ماه هیچگونه تراکنشی نداشته‌اند که به طور طبیعی ضرورتی به این میزان تنوع و تعداد کارت‌های بانکی وجود ندارد و باید کارت های بانکی مختلف در شبکه بانکی کشور در قالب یک کارت تجمیع شوند که البته انجام این مهم مشروط به تقویت زیرساخت‌ها است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =