تحلیل روز

  • ناترازی بانکی عامل موثر بر رشد بدهی‌ها

    ناترازی بانکی عامل موثر بر رشد بدهی‌ها

    یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی،‌ کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.

تیتر سه سرویس