هشدار رییس بانک مرکزی اروپا درباره اقتصاد مشکل‌ساز منطقه یورو

رییس بانک مرکزی اروپا هشدار داد که استراتژی مدیریت به موقع اقتصاد منطقه یورو برای اروپا مشکل ساز می‌شود.
کد خبر : ۱۲۷۶۱۷
لاگارد

به گزارش ایبِنا به نقل از بلومبرگ، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داد که ماهیت جهانی اقتصاد منطقه یورو آن را در برابر شوک های سیستمی ناشی از اختلال های زنجیره تامین بسیار آسیب پذیر می کند.


لاگارد گفت: نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقتصاد جهانی می تواند برای اروپا بیشتر منبع شوک باشد تا ثبات در برابر بی ثباتی. او گفت به دلیل جهانی شدن این اقتصاد، تنگناها، بیش از سایر اقتصادها بر منطقه یورو تاثیر می گذارد.


وی در سخنرانی روز شنبه ۲۰۲۱ در صندوق بین المللی پول، موضوعی را مطرح کرد که در حال حاضر تجارت جهانی از حمل و نقل گرفته تا نیمه رساناها تا موادغذایی را تحت تاثیر قرار می دهد.


لاگارد گفت: مدیریت موجودی به موقع JIT (استراتژی مدیریتی است که سفارش های مواد اولیه از تامین کنندگان را به طور مستقیم با برنامه های تولید هماهنگ می کند) به مدت ده ها سال بر تجارت جهانی حاکم بوده و در برابر شوک های سیستمی بسیار آسیب پذیر است که ممکن است این بی ثباتی وارداتی به جای کاهش، افزایش یابد که ممکن است پویایی تجارت بین المللی تغییر کند در حالی که شرکت های بیشتری موجودی دائمی بالاتری را تحت عنوان بیمه نامه در برابر اختلالات در اختیار دارند.


وی گفت که در حال حاضر شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی از شرکت ها ورودی های خارجی بیشتری در اختیار دارند که تامین منابع آنها دشوارتر است. با توجه به زمان های تحویل طولانی مدت، ذخیره سازی ورودی های تولیدکنندگان جهانی هم  نسبت به قبل از همه گیری بیشتر ادامه دارد. اگر این امر ادامه یابد، چرخه تجاری صنعتی بی ثبات تری پیش بینی می شود.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر