08 اسفند 1400 - 09:21

کدام استان‌ها بیش‌ترین نرخ تورم را داشته‌اند؟

در بهمن ماه ۱۴۰۰، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران با ۴۲.۴ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢٨.٧ درصد است.
کد خبر : ۱۳۰۹۲۴
تورم

به گزارش ایبنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در بهمن ١٤٠٠ را منتشر کرد.تورم نقطه به نقطه کل کشور ۳۵.۴ درصد شد


براساس این گزارش، در بهمن ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٩٦.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ مازندران با ٤.١ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ بوشهر با یک درصد است.


 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٥.٤ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤٢.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (٢٨.٧ درصد) است.


 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤١.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٩.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٧.٨ درصد) است.مازندران دارای بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری


در بهمن ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٩١.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران با ۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با ٠.٨ درصد است.


 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥.٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (٤٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٩ درصد) است.


نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٠.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و ایلام (٤٧.٥ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان قم (٣٧.٧ درصد) است.همدان دارای کم‌ترین نرخ تورم خانوارهای روستایی


در بهمن ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به  ٤٢٢.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ قم با ٥.٥ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خراسان شمالی با ٠.٩ درصد است.


 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٥.٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (٤٤.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢٦.٤ درصد) است.


 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٤.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (٥٢.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٧.٧ درصد) است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر