خوش‌بینی بیشتر بانکداران چینی به اقتصاد چین در سه ماهه سوم

نظرسنجی بانک مرکزی چین نشان داده که بانکداران چینی به اقتصاد در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به سه ماهه قبل بیشتر خوش‌بین‌ هستند.
کد خبر : ۱۳۴۱۷۳
بانک مرکزی چین

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از شینهوا، بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی چین از حدود ۳۲۰۰ موسسه بانکی در سراسر کشور، در سه ماهه سوم، شاخص انتظار اقتصاد کلان بانکداران ۳۱.۹ درصد پیش بینی شده که ۱۴.۱ واحد درصد بیشتر از سه ماهه دوم است. این نظرسنجی نشان داد که با توجه به تأثیرات ویروس جدید کرونا بر اقتصاد، شاخص اقتصاد کلان بانکداران در سه ماهه دوم به ۱۷.۸ درصد رسیده که ۱۶.۶ واحد درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش داشت.در میان موارد مورد بررسی، ۳۳.۱ درصد از بانکداران جو اقتصاد کلان را عادی و ۶۵.۷ درصد آن را در سه ماهه دوم نسبتا خوب ارزیابی کردند. شاخص تمایل سیاست پولی در سه ماهه دوم به ۶۹.۳ درصد رسید که ۶.۵ واحد درصد در سه ماهه رشد داشت. در میان موارد مورد بررسی، ۴۰.۳ درصد از بانکداران، موضع سیاست پولی را تسهیل‌شده ارزیابی کردند، در حالی که نسبت به سه ماهه قبل ۱۲.۷ واحد درصد افزایش داشت. برای سه ماهه سوم، شاخص انتظار تمایل سیاست پولی ۷۳.۶ درصد پیش بینی شده که ۴.۳ واحد درصد بیشتر از سه ماهه دوم است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر