ایبِنا بررسی کرد:

پیش بینی رشد ۱۷ درصدی درآمد‌های عملیاتی محقق شده بانک صادرات

پیش بینی می‌شود درآمد‌های عملیاتی محقق شده بانک صادرات با رشد ۱۷.۱۱ درصدی در سال جاری به ۴۸۵،۳۰۹،۸۷۳ میلیون ریال برسد.
کد خبر : ۱۴۴۳۹۶

به گزارش خبرنگار ایبِنا، یک راه تحلیل بنیادی بانک‌ها بررسی «درآمد‌های عملیاتی محقق شده» است. در این گزارش به بررسی عملکرد ماهانه نماد بانک صادرات در سر فصل درآمد‌های عملیاتی محقق شده می‌پردازیم.


طبق گزارش‌های ماهیانه بانک صادرات، در ۸ ماه ابتدایی سال موفق شده است ۲۶۰،۰۲۹،۶۵۶ میلیون ریال از محل تسهیلات اعطایی درآمد شناسایی نماید. همچنین این بانک از محل سپرده گذاری هیچ گونه درآمدی نداشته است. درآمد اوراق بدهی این بانک در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز به ۴،۱۵۲،۱۰۰ میلیون ریال رسیده است.


همچنین درآمد سرمایه گذاری‌ها و درآمد کارمزد در ۸ ماه ابتدای سال جاری به ترتیب به ۲۳،۹۰۶،۸۸۲ میلیون ریال و ۳۵،۴۵۱،۲۷۷ میلیون ریال کسب کرده است.


متاسفانه در گزارش ماهیانه سال مالی ۱۴۰۰ بانک صادرات ایران، جدول درآمد‌های عملیاتی محقق شده موجود نمی‌باشد، به همین دلیل نمی‌توان ۵ نوع درآمد سال جاری بانک صادرات را با سال گذشته مقایسه کرد، اما جدول تجمعی درآمد‌های عملیاتی محقق شده در کل سال ۱۴۰۰ موجود است، بنابراین به ناچار شکل تحلیل برای بانک صادرات تغییر کرده است.


در جدول زیر «درآمد تسهیلات اعطایی» را در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌کنید، طبق جدول درآمد تسهیلات اعطایی در مرداد ماه و شهرور ماه به اوج جود رسید و مجددا کاهش یافته است. (ارقام جدول به میلیون ریال)

 

پیش بینی رشد ۱۷ درصدی درآمد‌های عملیاتی محقق شده بانک صادرات


در جدول زیر «درآمد اوراق بدهی» در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را مشاهده می‌کنید، طبق جدول در ۴ ماه از سال درآمد اوراق بدهی صفر یا نزدیک به صفر بوده است، بنابراین این نوع درآمد برای بانک بسیار اندک بوده است. (ارقام جدول به میلیون ریال)

 

پیش بینی رشد ۱۷ درصدی درآمد‌های عملیاتی محقق شده بانک صادرات


«درآمد سرمایه گذاری ها» نیز در ۸ ماه ابتدای سال جاری، در مرداد ماه به اوج خود رسید و چندین برابر ماه‌های قبل و بعد درآمد سرمایه گذاری شناسایی کرد. (ارقام جدول به میلیون ریال)

 

پیش بینی رشد ۱۷ درصدی درآمد‌های عملیاتی محقق شده بانک صادرات


در پایان طبق جدول «درآمد کارمزد» از ابتدای سال جاری روند صعودی داشته است، به طوری که در آبان ماه حدود سه برابر فرودین ماه درآمد کارمزد کسب کرده است. (ارقام جدول به میلیون ریال)

 

پیش بینی رشد ۱۷ درصدی درآمد‌های عملیاتی محقق شده بانک صادرات


برای بدست آوردن پیش بینی نرخ سود بانک صادرات، جمع درآمد ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ را جمع کرده ایم، در ادامه جمع درآمد ۸ ماهه را تقسیم بر دو کردیم، در پایان عدد بدست آمده را با رقم ۸ ماهه جمع کرده ایم تا بتوانیم پیش بینی از وضعیت بانک صادرات بدست بیاوریم، که در جدول مشاهده می‌کنید. (ارقام جدول به میلیون ریال)

پیش بینی رشد ۱۷ درصدی درآمد‌های عملیاتی محقق شده بانک صادرات

با توجه به جدول فوق پیش بینی می‌شود که در کل سال جاری بانک صادرات ۴۸۵،۳۰۹،۸۷۳ میلیون ریال «درآمد‌های عملیاتی محقق شده» کسب کند، که نسبت به کل درآمد‌های عملیاتی محقق شده در سال گذشته که ۴۱۴،۳۷۵،۸۳۸ میلیون ریال است، پیش بینی می‌شود تا ۱۷.۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ درآمد‌های عملیاتی محقق شده را تقویت کند.

 

پیش بینی رشد ۱۷ درصدی درآمد‌های عملیاتی محقق شده بانک صادرات

 

نویسنده: مرتضی ابراهیمی
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر