27 بهمن 1396 - 11:26

سهم شرکت‌های پرداخت از ابزارهای فروشگاهی اعلام شد

گزارش عملکرد شرکت های پرداخت در دی ماه سال جاری از سوی شرکت شاپرک منتشر شد.
کد خبر : ۸۲۱۸۷
شاپرک

به گزارش خبرنگار ایبِنا، شرکت شاپرک گزارش عملکرد شبکه پرداخت و شرکت های PSP در دی ماه سال جاری را منتشر کرد که جزئیات این گزارش به شرح زیر است: 


بررسی عملکرد کلی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت


به منظور رصد وضعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیکی کارت کشور و ترسیم مسیر حرکت آتی بازار آن و همچنین کمک به تعیین سیاست های توسعه ی بازار و نظارت بر آن، باید شاخص هایی تعریف و روند تغییرات آن بررسی شود. در این بخش از گزارش سعی شده است تا با مطالعه ی شاخص های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت ها در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شود.


سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت های PSP  از بازار تراکنش های حوزه پرداخت الکترونیک کارت


شرکت  "به پرداخت ملت" با سهم ۲۱.۷۳ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم ۲۷.۹۱ درصدی از مبلغ آنها و در استمرار وضعیت گذشته خود، همچنان بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است.


مقایسه آمارها نسبت به آذر ماه، حکایت از آن دارد که نوسان قابل توجهی نه تنها در سهم تعدادی شرکت ها، بلکه در سهم بازار مبلغی آنها نیز صورت نپذیرفته است و با وجود کاهش و افزایش اندکی در سهم بازار برخی از شرکت ها، در رتبه بندی آنها نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی مشاهده نمی شود.


تنها در بازار مبلغی تراکنش ها به دلیل رشد ارزش ریالی تراکنش های شرکت " فن آوا کارت"، بین جایگاه این شرکت و شرکت "پرداخت الکترونیک پاسارگاد" جابجایی ملاحظه می شود. همچنین اختلاف سهم مبلغی ۱۴ درصدی بین دو شرکت نخست بازار، نقش شرکت "به پرداخت ملت" را در میزان ارزش ریالی تراکنش های پرداخت کارت به روشنی نمایان می کند.
سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش


این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه سرمایه گذاری هر یک از شرکت های PSP در ابزارهای پذیرش می شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد. سهم تعدادی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی آذر و دی ۹۶ در جدول زیر ارائه شده است.


در دی ماه رفتار خاصی در میزان تراکنش های کارتخوان فروشگاهی شرکت های PSP مشاهده نشده است. در این ماه همچنان شرکت "به پرداخت ملت" با پوشش ۲۳.۹۴ درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. در حوزه تراکنش های اینترنتی نیز همین روند مشاهده شده و شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" با ثبت بیشترین افزایش همچنان همانند چندین ماه گذشته بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. شرکت فوق در دی ماه ۳۰.۷۷ درصد از سهم بازار تراکنشهای اینترنتی را کسب کرده است.


عمده ترین تغییر رفتار شرکت ها در تراکنش های موبایلی، در شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" مشاهده شده است. این شرکت در این ماه با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر شرکت ها، بیشترین افزایش مثبت را نشان داده است. در دی ماه همچنان شرکت " آسان پرداخت پرشین" با پوشش ۳۹.۹۹ درصد از سهم تعدادی تراکنش های مزبور، دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی محسوب می شود.
اختلاف بین سهم تعدادی در تراکنش های دو ابزار کارتخوان فروشگاهی و موبایلی در ماه دی ۹۶ نسبت به آذر ماه در شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان"  گزارش شده است. در سهم تراکنش های کارتخوان فروشگاهی این شرکت رقم کم ۰.۳۴ درصد و در سهم تراکنش های موبایلی آن عدد قابل توجه ۲.۱۴ درصد افزایش مشاهده می شود. در روندی مشابه، سهم تراکنش های اینترنتی شرکت "پرداخت الکترونیک سداد" با اختلاف مثبت معادل ۱.۸۲ درصد همراه بوده است.سهم مبلغی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه آذر و دی ۹۶ در جدول ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در دی ماه نیز تغییری در نام شرکت های دارنده بیشترین سهم بازار مبلغی در هریک از ابزارها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است. رفتار شرکت ها در افزایش و یا کاهش ارزش ریالی تراکنش ها در هر سه ابزار مختلف بوده است. شرکت "به پرداخت ملت" علی رغم ثبت بیشترین کاهش در مبالغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، اما همچنان با پوشش ۲۷.۰۴ درصد از بازار آنها، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.


همچنین این شرکت در سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز با رقمی برابر با ۳۹.۵۱ درصد، بیشترین میزان را از  آن خود کرده است. بیشترین افزایش مبلغی تراکنش های اینترنتی در شرکت "کارت اعتباری ایران کیش" و بالاترین کاهش در شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" گزارش می شود.


در دی ماه همانند ماه های گذشته همچنان شرکت "آسان پرداخت پرشین" با سهمی معادل با ۴۴.۲۲ درصد بخش عظیمی از بازار مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را در اختیار دارد. بیشترین افزایش مبلغی تراکنش های موبایلی در شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" و بالاترین کاهش در شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" مشاهده شده است.بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های دو ابزار کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی در ماه دی ۹۶ نسبت به آذر ماه در شرکت "به پرداخت ملت" گزارش شده است. سهم ریالی تراکنش های کارتخوان فروشگاهی این شرکت رقم ۰.۵۹ درصد و سهم تراکنش های اینترنتی آن عدد قابل توجهی برابر با ۴.۴۱ درصد را کاهش نشان می دهند.


این شاخص در بازار مبلغی تراکنش های موبایلی با نمایش مثبت ۱.۸۷ درصد، در اختیار "تجارت الکترونیک پارسیان" گزارش شده است. لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش های شرکت های ارائه دهندهی خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیستند.نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که شرکت "الکترونیک کارت دماوند" همچنان کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر