واگذاری سهام پنج شرکت در اسفند ماه

سهام شش شرکت دولتی در اسفندماه امسال از طریق بورس اوراق بهادار، فرابورس و مزایده عرضه می‌شود.
کد خبر : ۸۲۲۸۷
اصل 44

به گزارش ایبِنا، سهام ۵ شرکت دولتی در اسفندماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس اوراق بهادار، فرابورس و مزایده عرضه می‌شود.


آلومینیوم ایران


بر این اساس تعداد یک میلیارد و ۱۵ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۳۸۷ سهم معادل ۱۹.۵۳ درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران در روز پنجم اسفندماه امسال در حالی به‌صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ سال در بورس اوراق بهادار عرضه ‌می‌شود که این میزان سهام به قیمت پایه هر سهم ۲۰۰۰ ریال به وکالت از سوی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت یکجا و تجمیعی روی میز فروش می‌رود.


نورد و لوله اهواز


همچنین بلوک ۴۵.۳۱ درصدی شرکت نورد و لوله اهواز شامل یک میلیارد و ۷۰۶ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۱۳۵ سهم در روز ششم اسفندماه امسال از طریق مزایده واگذار می‌شود.


این بلوک فولادی به قیمت پایه هر سهم ۷۵۰ ریال و ارزش کل پایه یک هزار و ۲۷۹ میلیارد و ۷۸۵ میلیون و ۱۰۱ هزار ریال به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله واگذار خواهد شد.


بیمه اتکایی امین


از سویی دیگر، پس از ناکامی سازمان خصوصی‌سازی در فروش بلوک ۱۱.۴۴ درصدی سهام بیمه اتکایی امین در بهمن ماه امسال، این بلوک ۲۸۵ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۸۷۲ سهمی قرار است این بار در نهمین روز اسفندماه به ‌صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط مساوی شش ماهه طی ۴ سال با نرخ سود ۱۳ درصد در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شود.


بر این اساس، قیمت پایه تعیین شده برای هر سهم بیمه اتکایی امین برای این عرضه، همان قیمت قبلی یعنی قیمت تابلوی فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰ درصد به شرط آن که از مبلغ ۱۴۳۲ریال کمتر نباشد، و سپرده شرکت در واگذاری این میزان سهام نیز ۱۲ میلیارد و ۲۸۶میلیون و ۴۲۵ هزار و ۶۲۲ ریال تعیین شده است.


بیمه البرز و آسیا


این در حالی است که بلوک ۱۷.۳۴ درصدی سهام شرکت بیمه البرز و بلوک ۱۸.۸۴ درصدی سهام بیمه آسیا هم که به ترتیب در ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شدند و خریدار نداشتند، باز هم روانه میز فروش بورس شوند.


در این راستا قرار است بلوک ۱۷.۳۴ درصدی سهام بیمه البرز شامل ۶۹۳ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۷۷ سهم و بلوک ۱۸.۸۴ درصدی سهام بیمه آسیا شامل ۴۳۳ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۸۴۱ سهم نیز در روز ۱۲ اسفندماه امسال دوباره در بورس اوراق بهادار عرضه شوند.


افزون بر این، قیمت پایه تعیین شده برای هر سهم بیمه البرز برای این عرضه، قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰ درصد به شرط آن که از مبلغ ۱۲۷۵ ریال کمتر نباشد، اعلام و سپرده شرکت در واگذاری این میزان سهام نیز که به وکالت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی عرضه می‌شود، ۲۶ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۲۲۱ ریال تعیین شده است.


همچنین قرار است بلوک ۱۸.۸۴ درصدی سهام بیمه آسیا به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰ درصد به شرط آن که از مبلغ ۱۹۲۰ ریال کمتر نباشد در این روز در بورس عرضه شود که سپرده شرکت در واگذاری این میزان سهام نیز  ۲۴ میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۴۲ ریال تعیین شده است.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر