03 شهريور 1400 - 10:08

انجام ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها

بیش از ۹.۶ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی در تیرماه مورد استفاده قرار گرفته و حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها انجام شده است.
کد خبر : ۱۲۶۳۸۴
بانکداری الکترونیک

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در شرایطی که طبق اعلام شرکت شاپرک، در تیرماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است، بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در تیرماه ۱۴۰۰ نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۰.۳۸ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۶.۱۵درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۴۷ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به خرداد ماه با رشد همراه بوده است؛ به گونه ای که تعداد کارتخوان فروشگاهی در تیرماه با رشد ۱.۴۴ درصدی نسبت به خرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۹.۶۸۰.۹۶۰ رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در چهارمین ماه سال به رقم ۱۲.۷۶۰.۱۵۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۱.۴۱ درصد بیشتر شده است.همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در تیرماه ۱۴۰۰، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار ۷۵.۸۷ درصد بوده است که این میزان در خرداد ماه امسال، ۷۵.۸۴ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در چهارمین ماه سال، به ۱۱.۳۸ درصد رسیده است که نسبت به خردادماه، اندکی کاهش یافته است.ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر