لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا:

ماهیت جهانی اقتصاد منطقه یورو و چرخه تجاری صنعتی بی ثبات تر

لاگارد هشدار داد که ماهیت جهانی اقتصاد منطقه یورو برای اروپا مشکل ساز می شود.
کد خبر : ۱۲۷۶۱۶

به گزارش ایبِنا به نقل از بلومبرگ، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داد که ماهیت جهانی اقتصاد منطقه یورو آن را در برابر شوک های سیستمی ناشی از اختلال های زنجیره تامین بسیار آسیب پذیر می کند. لاگارد گفت: نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقتصاد جهانی می تواند برای اروپا بیشتر منبع شوک باشد تا ثبات در برابر بی ثباتی. او گفت به دلیل جهانی شدن این اقتصاد، تنگناها، بیش از سایر اقتصادها بر منطقه یورو تأثیر می گذارد.


لاگارد در سخنرانی روز شنبه 2021 در صندوق بین المللی پول در روز 2021 ، موضوعی را مطرح کرد که در حال حاضر تجارت جهانی از حمل و نقل گرفته تا نیمه رساناها تا مواد غذایی را تحت تأثیر قرار می دهد. لاگارد گفت: مدیریت موجودی به موقعJIT{ استراتژی مدیریتی است که سفارشات مواد اولیه از تأمین کنندگان را مستقیماً با برنامه های تولید هماهنگ می کند} به مدت ده ها سال بر تجارت جهانی حاکم بوده و در برابر شوک های سیستمی بسیار آسیب پذیر است که ممکن است این بی ثباتی به جای کاهش، افزایش یابد.


لاگارد گفت که ممکن است پویایی تجارت بین المللی تغییر کند در حالی که شرکت های بیشتری موجودی دائمی بالاتری را تحت عنوان بیمه نامه در برابر اختلالات در اختیار دارند. در حال حاضر شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی از شرکت ها ورودی های خارجی بیشتری در اختیار دارند که تأمین منابع آنها دشوارتر است. با توجه به زمان های تحویل طولانی مدت، ذخیره سازی ورودی های تولیدکنندگان جهانی هم  نسبت به قبل از همه گیری بیشتر ادامه دارد. اگر این امر ادامه یابد، چرخه تجاری صنعتی بی ثبات تری پیش بینی می شود.ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر