20 خرداد 1402 - 14:52
ایبِنا گزارش می‌دهد؛

جزئیات معاملات بورس به تفکیک بازار‌ها/ حجم کل معاملات بیش از ۵۷ درصد اُفت کرد

حجم معاملات بورس در هفته گذشته نسبت به هفته ما قبل خود اُفت ۵۷.۸ درصدی داشت.  
کد خبر : ۱۵۱۵۸۰

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در هفته گذشته حجم کل معاملات به میزان ۲۸ هزار میلیون سهم بود که نسبت به هفته ما قبل خود با اُفت ۵۷.۸ درصدی همراه شد. همچنین ارزش معاملات به مقدار ۲۳۷۸۳۰ میلیارد ریال بود که نسبت به هفته ماقبل خود با اُفت ۵۷.۹ درصدی همراه شد، گفتنی است که دفعات معاملات بورس در هفته گذشته نسبت به هفته ما قبل خود اُفت ۴۸.۹ درصدی داشت.

 

جزئیات معاملات بورس به تفکیک بازار‌ها/ حجم کل معاملات بیش از ۵۷ درصد اُفت کرد

تغییرات حجم و ارزش معاملات 

 

در هفته گذشته ارزش معاملات و حجم آن در بازار اول سهام به ترتیب با اُفت ۵۸.۸ درصدی و اُفت ۵۹.۲ درصدی نسبت به هفته ماقبل خود همراه شد، همچنین ارزش معاملات و حجم آن در بازار دوم سهام نیز با اُفت ۶۱.۸ درصدی و ۵۹.۷ درصدی همراه بود. تعداد دفعات معاملات این بازار نیز اُفت ۴۹.۱ درصدی داشته است.


گفتنی است که ارزش معاملات و حجم آن در بازار بدهی با اُفت ۶۱ درصدی و ۶۳ درصدی همراه شد، همچنین در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات با اُفت ۴۶.۸ درصدی و حجم آن با اُفت ۴۲ درصدی همراه بود. تعداد دفعات معاملات در این بازار نیز اُفت ۴۱.۶ درصدی داشته است.

 

رشد بیش از ۳۰ درصدی شاخص هم وزن نسبت به ابتدای سال

 

شاخص کل هم وزن نیز در پایان هفته گذشته روی پله ۷۷۶ هزار واحد ایستاد که نسبت به هفته ما قبل خود رشد ۱.۴ درصدی داشت و نسبت به ابتدای سال با رشد ۳۲.۷ درصدی همراه شد، همچنین شاخص کل صنعت نیز در پایان هفته گذشته روی پله دو میلیون و ۱۶۵ هزار واحد ایستاد که نسبت به هفته ماقبل خود رشد ۰.۶ درصدی داشت.

 

شاخص کل بورس در پایان هفته گذشته روی پله دو میلیون و ۲۸۸ هزار واحد ایستاد که نسبت به هفته ما قبل خود رشد ۰.۷ درصدی داشت و نسبت به ابتدای سال با رشد ۱۶.۷ درصدی همراه شد.

 

جزئیات معاملات بورس به تفکیک بازار‌ها/ حجم کل معاملات بیش از ۵۷ درصد اُفت کرد

نمودار تغییرات شاخص کل 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر