برچسب ها - شاخص بورس
شاخص بورس
گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۰ هزار و ۵۴۰ واحدی معادل ۲.۳۴ درصدی به یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۹۳۱ واحد سقوط کرد. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۲۰  واحدی به ۱۷ هزار و ۶۵۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴ هزار و ۲۷۱ واحدی معادل ۰.۳۳ درصدی به یک میلیون و ۳۰۶ هزار و ۵۳۲ واحد سقوط کرد. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۳ واحدی به ۱۷ هزار و ۸۷۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۱ هزار و ۶۷۹ واحدی معادل ۰.۸۸ درصدی به یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۸۷۷ واحد سقوط کرد. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۱۷ واحدی به ۱۷ هزار و ۸۷۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
در سومین هفته از نخستین ماه زمستان، نماگر کل بورس بیش از ۲۸ هزار واحد کاهش یافت و در محدوده یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد متوقف شد.
کد خبر: ۱۲۹۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سهام در هفته‌ای که گذشت بازهم نظاره گر روند نزولی شاخص های منتخب بورس بودند. این در حالی است که خودرو و قطعات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، در میان صنایع مثبت بازار قرار داشتند.
کد خبر: ۱۲۹۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۹۲۸ واحدی معادل ۰.۱۴ درصدی به یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۶۸۳ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۴۸ واحدی به ۱۸ هزار و ۶۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴ هزار و ۱۸۰ واحدی معادل ۰.۳۱ درصدی به یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۶۴۰ واحد سقوط کرد. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۹۹ واحدی به ۱۸ هزار و ۱۸ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۵ هزار و ۶۸۰ واحدی معادل ۱.۸۸ درصدی به یک میلیون و ۳۳۶ هزار و ۷۷۶ واحد سقوط کرد. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۵۶ واحدی به ۱۸ هزار و ۱۱۷ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۷۵۱ واحدی معادل ۰.۰۶ درصدی به یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۳۴۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۸ واحدی به ۱۸ هزار و ۳۷۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
در دومین هفته از نخستین ماه زمستان، نماگر کل بورس با کاهش در کانال یک میلیون و سیصد هزار واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۱۲۹۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۰۴ واحدی معادل ۰.۰۲ درصدی به یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۳۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۷ واحدی به ۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۳ هزار و ۲۵۴ واحدی معادل ۰.۹۶ درصدی به یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۷۹۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۶۴ واحدی به ۱۸ هزار و ۴۳۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
 شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۹۷۱ واحدی معادل ۰.۲۲ درصدی به یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۶۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۶۵ واحدی به ۱۸ هزار و ۵۹۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۲۳ واحدی معادل ۰.۰۲ درصدی به یک میلیون و ۳۷۹ هزار و یک واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت دو واحدی به ۱۸ هزار و ۶۶۰ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۸۴۱۶ واحدی معادل ۱.۳۲ درصدی به یک میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۹۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۷۱  واحدی به ۱۸ هزار و ۶۶۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
روند معاملات بورس در نخستین هفته از آخرین فصل سال نشان از ثبت بازدهی مثبت شاخص کل بورس دارد.
کد خبر: ۱۲۹۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۵۵۳ واحدی معادل ۰.۱۸ درصدی به یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۳۵۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۶ واحدی به ۱۸ هزار و ۸۳۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۲۸ واحدی معادل ۰.۰۳ درصدی به یک میلیون و ۳۹۹ هزار و ۸۸۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۱۰۹ واحدی به ۱۸ هزار و ۸۲۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۶۳۰۲ واحدی معادل ۱.۱۸ درصدی به یک میلیون و ۴۰۰  هزار و ۱۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۶۲ واحدی به ۱۸ هزار و ۷۱۹  واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۴۸۹ واحدی معادل ۰.۱۱ درصدی به یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۱۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۵۸ واحدی به ۱۸ هزار و ۶۵۷ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

فیلم و پخش زنده
بیشتر