برچسب ها - شاخص بورس
شاخص بورس
گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۰۱۱ واحدی معادل ۰.۲۰ درصد، به یک میلیون و ۵۲۵ هزار و ۴۵۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۳۵  واحدی به ۲۰ هزار و ۹۴۰ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۰۶۰ واحدی معادل ۰.۰۷ درصد، به یک میلیون و ۵۲۲ هزار و ۴۸۳ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۵۹ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۷۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

گزارش هفتگی ایبِنا از بازار سرمایه؛
روند هفتگی بازار سهام در روزهای ابتدایی اریبهشت ماه، بیان گر تداوم رشد شاخص کل بورس برای دومین هفته متوالی است.
کد خبر: ۱۳۲۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۴۳۳ واحدی معادل ۰.۰۹ درصد، به یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۳۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۵ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۱۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۵۵۲۶ واحدی معادل ۱.۰۳ درصد، به یک میلیون و ۵۲۲ هزار و ۷۷۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۷۶ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۰۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۵۸۶ واحدی معادل ۰.۱۷  درصد، به یک میلیون و ۵۰۷  هزار و ۳۰۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۸۱   واحدی به ۲۰ هزار و ۸۲۷ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۷۴۸۸ واحدی معادل ۰.۵۰ درصد، به یک میلیون و ۵۰۴ هزار و ۷۳۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۶  واحدی به ۲۰ هزار و ۷۴۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

گزارش هفتگی ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سهام در هفته پایانی فروردین ماه، نظاره‌گر روند صعودی شاخص کل و رسیدن به کانال بالاتر بودند.
کد خبر: ۱۳۲۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۲

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۸۱۸ واحدی معادل ۰.۰۵ درصد، به یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۲۸۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۲ واحدی به ۲۰ هزار و ۷۶۳ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۱۲۲۳ واحدی معادل ۰.۷۵ درصد، به یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۶۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۶۰ واحدی به ۲۰ هزار و ۷۶۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۶۶۵۴ واحدی معادل ۱.۸۱ درصد، به یک میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۱۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۳۱۱ واحدی به ۲۰ هزار و ۷۰۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۱۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۷۴۰۸ واحدی معادل ۰.۵۰ درصد، به یک میلیون و ۴۷۵  هزار و ۵۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۴۷ واحدی به ۲۰ هزار و ۳۹۰ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۱۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۳۵۳۹ واحدی معادل ۰.۹۳ درصد، به یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۶۶۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۲۰۹ واحدی به ۲۰ هزار و ۲۴۷ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۱۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

گزارش هفتگی ایبِنا از بازار سهام؛
فعالان بازار سهام در سومین هفته از نخستین ماه سال، شاهد افت نسبی شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی بودند.
کد خبر: ۱۳۱۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۸۱۰۰ واحدی معادل ۰.۵۶ درصد، به یک میلیون و ۴۵۴ هزار و ۱۲۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۰۹ واحدی به ۲۰ هزار و ۳۸ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۱۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۳۵۲۲ واحدی معادل ۲.۲۷ درصد، به یک میلیون و ۴۴۵ هزار و ۹۷۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۲۵۹  واحدی به ۱۹ هزار و ۹۳۰ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۱۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش  ۱۵۳۲۷ واحدی معادل ۱.۰۵ درصد، به یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۷۴ واحدی به ۲۰ هزار و ۶۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۱۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش  ۵۰۹۵ واحدی معادل ۰.۳۵ درصد، به یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۶۸۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۳۸ واحدی به ۱۹ هزار و ۸۸۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۱۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

گزارش هفتگی ایبِنا از بازار سرمایه؛
در حالی که در نخستین هفته کاری سال جدید، نماگر کل بورس با رشد حدود ۶۵ هزار واحدی همراه شده بود، حال در دومین هفته نیز این روند ادامه داشته است.
کد خبر: ۱۳۱۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۹

سخنگوی دولت خبر داد
سخنگوی دولت گفت: جهش ۱۳۰ درصدی حجم معاملات بورس کالا در سال ۱۴۰۰ حاکی از ارتقای ‌شفافیت‌ و مقابله با سهمیه‌بندی نورچشمی‌ها است.
کد خبر: ۱۳۱۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۹

فیلم و پخش زنده
بیشتر