برچسب ها - شاخص بورس
شاخص بورس
گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۰۴۵ واحدی معادل ۰.۲۴ درصد، به یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۲۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۷۴ واحدی به ۱۷ هزار و ۵۸۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۶۷۰۱ واحدی معادل ۰.۵۳ درصد، به یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۱۶۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۱۳۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۵۰۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

از طریق سامانه‌های پرداخت گروهی، سود سهامداران به صورت متمرکز و گروهی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت و از رسوب منابع مالی در شرکت‌ها یا سمات اجتناب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۰۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۷۵۶۱ واحدی معادل ۰.۵۹ درصد، به یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۴۸۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۴ واحدی به ۱۷ هزار و ۳۷۳ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۲۴۴۸ واحدی معادل ۱.۷۲ درصد، به یک میلیون و ۲۸۱  هزار و ۹۶۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۴۷ واحدی به ۱۷ هزار و ۳۷۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۲۵۹ واحدی معادل ۰.۲۵ درصد، به یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۴۲۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۳۶ واحدی به ۱۷ هزار و ۶۲۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
در حالی که در هفته های گذشته، سهامداران نظاره گر افت شاخص کل بورس بودند، بالاخره در هفته ای که گذشت نماگر به رنگ سبز درآمد.
کد خبر: ۱۳۰۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۶ واحدی به یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۰۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۹ واحدی به ۱۷ هزار و ۶۶۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۶ هزار و ۶۸۰ واحدی معادل ۰.۵۲ درصدی به یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۹۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۶۶ واحدی به ۱۷ هزار و ۶۸۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۰ هزار و ۲۲ واحدی معادل ۰.۷۸ درصدی به یک میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۶۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۸۷  واحدی به ۱۷ هزار و ۶۱۸ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۵ هزار و ۵۸۰ واحدی معادل ۲.۰۳ درصدی به یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۵۷۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۱۷۳ واحدی به ۱۷ هزار و ۵۲۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۹ هزار و ۵۹۴ واحدی معادل ۲.۴۱ درصدی به یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۹۶۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۳۲۰ واحدی به ۱۷ هزار و ۳۵۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سهام در شروع دومین ماه زمستان، بازهم شاهد روند نزولی شاخص کل بورس بودند. این در حالی است که در سه هفته قبل تر نیز بیش از ۱۱۷ هزار واحد ریزش به ثبت رسیده بود.
کد خبر: ۱۳۰۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۱ هزار و ۴۹۶ واحدی معادل ۱.۷۸ درصدی به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۲۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۷۹ واحدی به ۱۷ هزار و ۳۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۶ هزار و ۶۵۹ واحدی معادل ۲.۱۶ درصدی به یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۴۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۸۹ واحدی به ۱۶ هزار و ۹۵۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۱ هزار و ۸۲۴ واحدی معادل ۱.۷۴ درصدی به یک میلیون و ۲۳۴ هزار و ۶۸۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۱۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۲۴۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۰۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۵ هزار و ۲۵۴ واحدی معادل ۱.۹۷ درصدی به یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۵۴۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۰۱ واحدی به ۱۷ هزار و ۳۵۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲ هزار و ۴۱۱ واحدی معادل ۰.۱۹ درصدی به یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۸۰۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۸۴ واحدی به ۱۷ هزار و ۵۵۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سرمایه در روزهای پایانی دی ماه همچون هفته قبل تر شاهد روند نزولی شاخص کل بورس و ثبت بازدهی منفی بودند.
کد خبر: ۱۲۹۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳ هزار و ۵۳۹ واحدی معادل ۰.۲۸ درصدی به یک میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۰۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۶۴۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

فیلم و پخش زنده
بیشتر