برچسب ها - شاخص بورس
شاخص بورس
گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۱ هزار و ۱۱۱ واحدی معادل ۰.۷۱ درصد، به یک میلیون و ۵۵۳ هزار و ۳۷۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۹۰ واحدی به ۲۱ هزار و ۳۹۷  واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

گزارش هفتگی ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سهام در روزهای ابتدایی از آخرین ماه فصل بهار، شاهد عقب گرد نماگر کل بورس بودند. این در حالی است که در پنج هفته گذشته، شاخص روند صعودی داشت.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۸۷۸۸  واحدی معادل ۰.۵۶ درصد، به یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۷۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۶۸  واحدی به ۲۱ هزار و ۴۸۸ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۵۲۱ واحدی معادل ۰.۱۰ درصد، به یک میلیون و ۵۵۵ هزار و ۶۸۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۷ واحدی به ۲۱ هزار و ۳۲۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۵۰۱۰ واحدی معادل ۱.۵۸  درصد، به یک میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۱۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۲۴۳ واحدی به ۲۱ هزار و ۳۱۷ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۴۵۴ واحدی معادل ۰.۱۶ درصد، به یک میلیون و ۵۸۲ هزار و ۱۴۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۲۷ واحدی به ۲۱ هزار و ۵۶۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۵۲۸۶ واحدی معادل ۰.۹۶ درصد، به یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۶۹۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۰۴ واحدی به ۲۱ هزار و ۵۳۹  واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

گزارش هفتگی ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سهام در هفته ای که گذشت، شاهد ثبت بازدهی مثبت شاخص کل بورس بودند. روندی که برای پنجمین هفته متوالی تکرار شده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۱۰۴۶ واحدی معادل ۰.۶۹ درصد، به یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۷۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۴۵  واحدی به ۲۱ هزار و ۶۴۳ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۲۲۲۵ واحدی معادل ۱.۴۰ درصد، به یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۲۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۶۹  واحدی به ۲۱ هزار و ۶۸۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۰۸۲۰ واحدی معادل ۰.۶۹ درصد، به یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۰۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۳۰ واحدی به ۲۱ هزار و ۶۲۰ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۳۹۶۱ واحدی معادل ۰.۸۹ درصد، به یک میلیون و ۵۷۸ هزار و ۴۱۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۸۱ واحدی به ۲۱ هزار و ۵۷۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

گزارش هفتگی ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سهام در هفته‌ای که گذشت شاهد تداوم روند مثبت شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی بودند.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۴۹۱۸ واحدی معادل ۱.۶۲ درصد، به یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۴۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۳۰۶  واحدی به ۲۱ هزار و ۳۹۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۷۱ واحدی معادل ۰.۰۴ درصد، به یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۵۲۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۵ واحدی به ۲۱ هزار و ۸۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۲۹۰۱  واحدی معادل ۰.۸۳ درصد، به یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۱۴۱  واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۰۷ واحدی به ۲۱ هزار و ۹۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۹۱۵۰ واحدی معادل ۰.۵۹ درصد، به یک میلیون و ۵۵۲ هزار و ۹۹۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۳۱ واحدی به ۲۱ هزار و ۲۰۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۴۰۷۸ واحدی معادل ۰.۹۲  درصد، به یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۷۹۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۵۴  واحدی به ۲۱ هزار و ۷۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

گزارش هفتگی ایبِنا از بازار سرمایه؛
نماگر کل بورس در دومین هفته از اردیبهشت ماه بازهم با بازدهی مثبت همراه شد.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۶۲۳۷ واحدی معادل ۰.۴۱ درصد، به یک میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۰۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۹ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۱۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

فیلم و پخش زنده
بیشتر