برچسب ها - پوند
پوند
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۲ ارز افزایش و قیمت ۵ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۰ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و قیمت ۲۶ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و قیمت ۱۱ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها بدون تغییر نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز افزایش و قیمت ۲۱ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۹ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۰ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۸ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و قیمت ۹ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گدشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و قیمت ۲۴ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۰ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳ ارز افزایش و ۳۲ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۶ ارز افزایش و ۳۰ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۹ ارز افزایش و ۷ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۸۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۷ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۷۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۹ ارز افزایش و ۱۶ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۷۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز افزایش و ۱۱ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۰ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۷۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز افزایش و ۱۱ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت بود.
کد خبر: ۱۱۷۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

فیلم و پخش زنده
بیشتر