برچسب ها - پوند
پوند
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز کاهش و ۸ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۸ ارز کاهش و ۱۰ ارز افزایش یافت. نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۹ ارز کاهش و ۷ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۸ ارز کاهش و ۸ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روزگذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۲ ارز کاهش و ۷ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۱ ارز افزایش و ۵ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ پارز افزایش و ۱۶ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و ۲۳ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

در اولین روز تجارت انگلیس در خارج از اتحادیه اروپا، پوند در مقابل یورو تضعیف شد.
کد خبر: ۱۲۱۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۱۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و ۲۱ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۰۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز افزایش و ۱۰ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۰۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۰۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۹ ارز افزایش و ۱۵ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۰۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش و ۱۳ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۰۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۰۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

نوسان دلار و بی‌ثباتی پوند تحت تاثیر تازه‌های برگزیت ادامه دارد.
کد خبر: ۱۲۰۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و ۲۶ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۰۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

فیلم و پخش زنده
بیشتر