برچسب ها - پوند
پوند
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش و ۱۳ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۹۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و ۲۲ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۱ ارز افزایش و ۸ ارز کاهش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز کاهش و ۳۳ ارز افزایش یافت. نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز کاهش و ۲۹ ارز افزایش یافت. نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز کاهش و ۲۸ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش و ۱۷ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز کاهش و ۲۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

ارزش دلار با توجه به داده‌های مبتنی بر وجود مشکلات کارگری در مقایسه با سایر ارزها کاهش یافت، اما پوند قدرتمند ماند.
کد خبر: ۱۲۲۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۰ ارز کاهش و ۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۱ ارز کاهش و ۲۲ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

فیلم و پخش زنده
بیشتر