برچسب ها - معاملات بورسی
معاملات بورسی
گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۸۷۶ واحدی معادل ۰.۳۷ درصد، به یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۳۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۳۸ واحدی به ۱۷ هزار و ۹۱۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۳۱۱ واحدی معادل ۰.۲۵ درصد، به یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۷۱۳ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۵۸ واحدی به ۱۸ هزار و ۶۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایبِنا ریزش شاخص کل را بررسی کرد؛
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ریزش کامودیتی‌ها موجب شده است تا بازار سرمایه در شرایط بسیار بدی قرار گیرد.
کد خبر: ۱۴۱۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۵۶۸۳ واحدی معادل ۱.۱۶ درصد، به یک میلیون و ۳۳۰ هزار و ۸۷۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۲۰۱ واحدی به ۱۸ هزار و ۱۶۰ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایبِنا؛
بعد از این که شاخص کل بازار سرمایه در اولین روز معاملاتی هفته دو درصد ریزش کرد، از روز دوشنبه شاخص کل بازار سرمایه روند صعودی را در پیش گرفت این موضوع موجب شد تا نقدینگی اندکی به بازار سهام باز گردد. با توجه به اهمیت این موضوع دلایل بازگشت نقدنگی با بازار سهام را بررسی کرده ایم.
کد خبر: ۱۴۱۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

ایبِنا بررسی کرد:
در روز چهار شنبه شاهد چند الگو چکش سبز بوده ایم که شامل شرکت‌های پتروشیمی ممسنی و همچنین صنایع پتروشیمی کرمانشاه از گروه محصولات شیمیایی است.
کد خبر: ۱۴۱۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۲۱۱۵ واحدی معادل ۰.۹۱ درصد، به یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۶۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۶۰ واحدی به ۱۸ هزار و ۳۴۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۶۷۶۰ واحدی معادل ۰.۴۹ درصد، به یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۶۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۸۰ واحدی به ۱۸ هزار و ۴۹۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۶۷۶۰ واحدی معادل ۰.۴۹ درصد، به یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۶۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۸۰ واحدی به ۱۸ هزار و ۴۹۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۰۹۶ واحدی معادل ۰.۳۰ درصد، به یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۸۲۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۵۳ واحدی به ۱۸ هزار و ۵۷۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۱۱۸۳ واحدی معادل ۰.۸۱ درصد، به یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۱۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۰۲ واحدی به ۱۸ هزار و ۶۳۰ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه اتفاقات بورس در سال ۹۹ باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به این بازار شده است، گفت: آینده بازار سهام نسبت به بازارهای دیگر مثبت ارزیابی می‌شود و در آینده شاهد بهبود وضعیت معاملات و کاهش نوسانات این بازار خواهیم بود.
کد خبر: ۱۴۱۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۰۴۷ واحدی معادل ۰.۲۹ درصد، به یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۳۶ واحدی به ۱۸ هزار و ۷۳۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۷۹۶ واحدی معادل ۰.۱۳ درصد، به یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۳۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۶۷ واحدی به ۱۸ هزار و ۷۵۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۶۷۰۲ واحدی معادل ۰.۴۸ درصد، به یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۳۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۰۷ واحدی به ۱۸ هزار و ۸۷۴ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۵۴۲۱ واحدی معادل ۱.۰۹ درصد، به یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۳۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۳۷ واحدی به ۱۸ هزار و ۹۸۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۷۹۷۵ واحدی معادل ۰.۵۶ درصد، به یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۸۵۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۵۸ واحدی به ۱۹ هزار و ۱۱۸ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۹۴۵ واحدی معادل ۰.۴۲ درصد، به یک میلیون و ۴۲۰ هزار و ۸۳۳ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۹ واحدی به ۱۹ هزار و ۱۷۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۱۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

گزارش ایبِنا از معاملات امروز بورس؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۷۳۵۷ واحدی معادل ۱.۲۰ درصد، به یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۴۹۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۷۸ واحدی به ۱۸ هزار و ۷۰۳ واحد رسید.
کد خبر: ۱۴۰۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: انتظار عمومی درباره تاثیر نرخ سود بین بانکی بر بورس صحیح نیست و نیاز به اصلاح دارد.
کد خبر: ۱۴۰۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

فیلم و پخش زنده
بیشتر