برچسب ها - شاخص بورس
شاخص بورس
امروز شاخص کل بورس تهران معاملات خود را با ۱۳ هزار و ۵۹ واحد کاهش در محدوده یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحدی پایان داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۶۲۲۳ واحدی معادل ۰.۴۰ درصد، به یک میلیون و ۵۳۳ هزار و ۳۹۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۶۲  واحدی به ۲۰ هزار و ۶۷۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۷۶۱۷  واحدی معادل ۰.۴۹ درصد، به یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۶۳۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۵۲ واحدی به ۲۰ هزار و ۸۳۳ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۲۸۶ واحدی معادل ۰.۰۸ درصد، به یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۲۴۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۲۷ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۸۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۷۷۵ واحدی معادل ۰.۱۱ درصد، به یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۶۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۴۶ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۶۳ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم مطرح کرد؛
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم گفت: کشور تجارب خیلی خوبی درباره فروش کالاها در دوران تحریم‌ها دارد، بنابراین تحریم‌های جدید اثربخش نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش  ۱۶۶۳۲ واحدی معادل ۱.۰۶ درصد، به یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۷۰۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۲۳۹ واحدی به ۲۱ هزار و ۱۱۰ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش  ۹۷۳۵ واحدی معادل ۰.۶۲ درصد، به یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۳۲۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۳۲ واحدی به ۲۱ هزار و ۳۴۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۶۲۱ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد، به یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۵۹ واحدی به ۲۱ هزار و ۴۸۱ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۹۰۵۹ واحدی معادل ۲.۵۵ درصد، به یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۴۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۴۱۵ واحدی به ۲۱ هزار و ۴۲۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۴۰۹۱  واحدی معادل ۰.۹۳ درصد، به یک میلیون و ۵۳۲   هزار و ۳۸۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۹۲  واحدی به ۲۱ هزار و ۷ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۰۱۱ واحدی معادل ۰.۱۳ درصد، به یک میلیون و ۵۱۸  هزار و ۲۸۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۳۰  واحدی به ۲۰ هزار و ۹۱۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

گزارش هفتگی ایبِنا از بازار سرمایه؛
فعالان بازار سهام در هفته ای که گذشت شاهد افت شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی بودند.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۴۹۱۱ واحدی معادل ۰.۳۲ درصد، به یک میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۹۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۱۰۸ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۴۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۰۷۳ واحدی معادل ۰.۰۷ درصد، به یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۸۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۵ واحدی به ۲۰ هزار و ۸۳۸ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۷۶۴۷ واحدی معادل ۱.۷۹ درصد، به یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۳۳۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۳۶۵ واحدی به ۲۰ هزار و ۸۵۳ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۷۳۱ واحدی معادل ۰.۰۵ درصد، به یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۹۷۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۸۴ واحدی به ۲۱ هزار و ۲۱۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۵ هزار و ۳۳۱ واحدی معادل ۰.۳۵ درصد، به یک میلیون و ۵۴۲ هزار و ۷۱۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۶۳ واحدی به ۲۱ هزار و ۴۱۲ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

امروز شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با سه هزار و ۳۱۶ واحد افزایش به مدار صعود بازگشت و در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۹ هزار و ۳۷۲ واحدی معادل ۱.۲۵ درصد، به یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۲۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۳۲ واحدی به ۲۱ هزار و ۲۶۵ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

فیلم و پخش زنده
بیشتر