برچسب ها - پوند
پوند
با افزایش بیکاری و چشم انداز همه‌پرسی جدید استقلال اسکاتلند، ارزش پوند در برابر دلار به پایین‌ترین سطح از زمان آغاز همه‌گیری کرونا سقوط کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه ۲۵ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۹ ارز از جمله پوند ، یورو کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۷ ارز هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه ۲۴ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۶ ارز از جمله پوند ، یورو و یوآن کاهش و ۱۰ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۱۰ ارز هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یک‌شنبه ۲۲ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو کاهش یافت. همچنین نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت و نرخ ۹ ارز هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه ۲۱ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو کاهش یافت. همچنین نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش و ۴ ارز افزایش یافت و نرخ ۱۳ ارز هم ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه ۱۹ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند کاهش یافت؛ اما قیمت یورو با افزایش روبرو شد. همچنین نرخ رسمی ۱۸ ارز کاهش و ۱۹ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۹ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه ۱۶ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۵ ارز کاهش و ۲۴ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۷ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه ۱۱ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۱ ارز از جمله پوند و یورو کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۳ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه شنبه ۱۰ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۱ ارز کاهش و ۲۹ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۶ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه ۹ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو کاهش یافت. براین اساس نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش و ۱۴ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۲۰ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه، ۵ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۸ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۱ خردادماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۱ ارز افزایش و ۱۵ ارز کاهش یافت. همچنین نرخ رسمی ۱۰ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه) منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش و ۱۷ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۹ ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۲۴ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۷ ارز از جمله یورو و پوند کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۷ ارز نیز بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۲۶۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۱ ارز از جمله پوند و یورو کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۰ ارز نیز بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش و ۸ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۸ ارز نیز بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو با کاهش همراه بود. همچنین نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش و ۸ ارز افزایش یافتٰ. همچنین نرخ ۱۴ ارز نیز بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه، ۱۵ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو با کاهش همراه بود.
کد خبر: ۱۳۲۳۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه، ۸ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو با کاهش همراه بود. براین اساس نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش و ۱۲ ارز دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ رسمی ۵ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۲۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۷ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو با کاهش همراه بود. براین اساس نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش و ۱۲ ارز دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ رسمی ۱۰ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۲۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

فیلم و پخش زنده
بیشتر