برچسب ها - پوند
پوند
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۵ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۲۴۶۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز کاهش و ۱۸ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۰ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۲۴۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۱ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۹ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۲۴۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۸ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۱۲۴۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۴۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۹ ارز افزایش و ۱۹ ارز کاهش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۲ ارز کاهش و ۸ ارز افزایش یافت. نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز کاهش و ۳۱ ارز افزایش یافت. نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز کاهش و ۲۷ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز کاهش و ۱۸ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز کاهش و ۲۴ ارز افزایش یافت. نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز کاهش و ۲۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند
کد خبر: ۱۲۳۲۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز کاهش و ۲۳ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند
کد خبر: ۱۲۳۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز کاهش و ۲۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۳۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و ۲۲ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۲۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

فیلم و پخش زنده
بیشتر